Årbok nr. 6 – 2003

kr250.00

Category:

Beskrivelse

Innhold Årbok nr. 6:
Magnor Wetteland: Minneord om Kristoffer Gramstad.
Olav Skjellevik: Frå omgangsskule til fastskule i Gann skuledistrikt.
Bjarne Skjørestad og Sverre Frøyland: Kvednå i Frøylandsbekken.
Magnor Wetteland: Villa Hasselbakken.
Ernst Lapin: I Sandnes får etatsjefene alt de ber om.
Gunleif Seldal: En Hølebu i borgerkrig.
Tormod Wasbø: Riska kirke 125 år 27. november 2002.
Ernst Lapin: En liten skolehistorie.
Olav Heggdal: Hasselbakken i krigsåra.
Kristian Bøe: Sandnes Bicycle-klub.
Gerd Sandved Eikeland: Intervju med Tønnes Fjogstad.
Arne Hove: Johannes Haukland – kunstneren bak frimerker og byvåpenet.
Johannes Østvold: Livet på kaien.
Ernst Lapin: Fra Sandnes stadsingeniørs arkiv.
Liv Margrete Aker: Enok Berge.
Stein Rune Jakobsen: En begivenhetsrik dåpsmiddag på Høyland Prestegård.
Åse Kristine Meling Kristensen: Sommerturen 200