Årbok nr. 5 – 2002

Category:

Beskrivelse

Innhold Årbok nr. 5:
Arne Hove: Samuel Jonassen Schanche Sandved – skipper, hagebrukseier og samfunnsbygger.
Magnor Wetteland: Jærmøbler i hundre år.
Ernst Lapin: Asbjørn Kloster og Sandnes.
Åse Kristine Meling Kristensen: Den første bispevisitasen i Høyland menighet i nyere tid. Et 75-års minne.
Stein Rune Jakobsen: Fogdahuset på Hana 1752/1753 – gjennomgang av inventar og bygningsmessig tilstand.
Arne Hove: Personen bak gatenavnet Marius Skadsem.
Einar Christophersen: Sandnes sentrum.
Karl Egil Øvestgad: Skeiene gård.
Enok Berge: Minner om Sandnes for 70/80 år siden.
Egil Berge: På Birgittaferd til Vadstena – et 50-års minne.
Stein Rune Jakobsen: Ramborg Knutsdotter – hellige Birgittas barnebarn?
Christina Hølland: Kristian Hølland Møbelforretning.
Knut Osaland: Korleis skulefana til Austrått skole vart til.