Vil du bli medlem?

Medlemskap i Sandnes Historielag koster kr 250 pr. år.

Send en mail til merete.sonsterud@gmail.com, og oppgi navn, adresse og eventuell e-postadresse.

Merete Sønsterud kan også nås på tlf. 958 57 161