Forfatterregister til årbøker Sandnes Historielag 1998-2017    
Forfatter Tittel Årgang
Alsvik, Sigmund Arnt Øksnevad – la oss alltid være glad i slekta vår 11/2008
  Da mellerbåten fra Frøyland forliste på Gandsfjorden og ti omkom 10/2007
  DFU Figgjo – tekstilindustri som varte i 100 år 13/2010
  Engelskmann på Kamgarn 8/2005
  Hva skjedde da Riska ble en del av Sandnes? 10/2007
  Magnor Wetteland til minne 16/2013
  Martin S. Østråt – høysvansens opphavsmann 7/2004
  Oppfinnerskolen ved Gand videregående skole 19/2016
  Rasjonering i Norge under krigen 17/2014
  Sandnes Forbruksforening – og jeg som den siste bestyrer 14/2011
  Sommerturen 2005 – Busstur til Strand 8/2005
Alsvik, Sigmund og Gjesdal, Morten Alf Gjesdal – gründer med vilje av betong 12/2009
Alsvik, Sigmund og Sægrov, Torbjørg Det gode mennesket Johannes Dale 11/2008
  Ganns Potteri & Teglverk 13/2010
Andersen, Sigrid, Rolf og Leif Inge Gustav Andersen, radioamatøren som havnet i Dirdal og Oltedal aprildagene 1940 9/2006
Anfinsen, Jan Liar Glimt fra Langgaten 19/2016
Anzjøn, Ingeborg og Rostøl, Jack «Flade femøringa å farlige studa!» (tegninger) 10/2007
Arneson, Kolbein Ein heim i Olav Kyrres gate 16 (nå Eidsvollsgata 60) 18/2015
Austvoll, Helga Buddegården på Austrått 14/2011
Berg, Jan Fredrik … et uredeligt Huus – til Forargelse for Strandstedet 13/2010
  Gjestgiver og høker på Sandnes 15/2012
  Gjestgiveren og tolleren på Sandnes redder liv 12/2009
  Kirketyv og «Krone-Arbeider» 11/2008
  Opp som en løve og ned som en skinnfell 12/2009
  … til Skade paa Ære, gode Navn og Røgte 12/2009
Berge, Egil På Birgittaferd til Vadstena – et 50-års minne  5/2002
  Nygård – opprinnelig et bruk under Stangeland 20/2017
  Sandnes Historie- og Ættesogelag 1975-2000 3/2000
Berge, Egil – Egeland og Jakobsen Vandring langs Hanaveien  12/2009
Berge, Egil og Lapin, Ernst Skolebygg i Sandnes 18/2015
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Fjogstad – den minste garden i gamle Høyland kommune 12/2009
  Fløysvik – en gård ved Storavatnet 18/2015
  Fram og tilbake blant husmannsplasser under Nedre Austrått – på jakt etter Høylandspresten Knut Wessel Brown 8/2005
  Gramstad – en fjellgard ved fjorden 11/2008
  Hommeland – tidligere støl under Høle 19/2016
  Ims – lensmannsgård og enkesete 16/2013
  Myklabost – gården Statskog kjøpte og plantet til 13/2010
  Nordland – gården med gammelt klebersteinbrudd 14/2011
  Selvik – gården med alle husmannsplassene 17/2014
  Skaret – et nytt boligområde i Sandnes 9/2006
  Vagle – en av gårdene helt sør i kommunen 15/2012
  Vatne – en gammel sentrumsgard 10/2007
Berge, Enok Enok Berge 6/2003
  Minner om Sandnes for 70/80 år siden 5/2002
Berntsen, Helge Posten i Sandnes 2/1999
Bjerkås, Johan Brun Min historie – Ingvald Aase 20/2017
Bråstein, Henrik Barndomsminner fra 1920-åra på Bråstein 1/1998
Bøe, Kari Opplevelser fra krigens dager 9/2006
Bøe, Kristian Sandnes Bicycle-klub 6/2003
Christophersen, Einar Sandnes sentrum 5/2002
Egeland, Even – Berge og Jakobsen Vandring langs Hanaveien 12/2009
Eggebø, Aksel Den gløymde Somakyrkja 2/1999
  Ein Lura-pioner i Amerika 4/2001
Eide, Erik Føling på Fjerå 19/2016
Eide, Svein Dagligliv på Gramstad 19/2016
Eide, Svein og Lapin, Ernst Litt om Polaris 12/2009
Eikeland, Gerd Sandved Intervju med Tønnes Fjogstad 6/2003
Eikeland, Olav Dans på Roviksfjellet 9/2006
Espedal, Sigurd Tannlege Odd Reidar Sannerud og skoletannpleien i Sandnes 17/2014
Frøyland, Sverre og Skjørestad, Bjarne Kvednå i Frøylandsbekken 6/2003
Følgesvold, Tor Olav Historien om sjøspeiderne i Sandnes 16/2013
  Speiderbåten S/Y «Nordsjø» 15/2012
Gjesdal, Morten og Alsvik, Sigmund Alf Gjesdal – gründer med vilje av betong 12/2009
Gripsrud, Johanne Skog Bråstein – stadnamn og deira bakgrunn 14/2011
  Høyland Bygdemuseum 11/2008
  Jeg gikk meg ut på stien 12/2009
  Jubileum for femte gang – Sandnes 150 år i 2010 12/2009
  Kvinner i Sandnes og Høyland stifter fredsorganisasjon i 1947 3/2000
  Marit Skadsem Thorkildsen blei «Sandnes-kjendis» i musikk og kulturliv 19/2016
  Slektstreff på Bråstein 16/2013
  «Vi skiltes i fred» – Unionsoppløsningen 1905 i fredsperspektiv 9/2006
Haavaag, Liv Sandnes Kamgarn Spinneri, verdens beste arbeidsplass? 18/2015
  Setesdalskoften fra Sandnes Kamgarn Spinneri 8/2005
Hall, Mari Anne Næsheim Ulovlig ølutsalg i Sandnes anno 1879 9/2006
Halvorsen, Gunnar Minner fra krigsårene 9/2006
Hansen, Bjarne Hugo Kornvegen 16/2013
Hanssen, Jakob Wiig Historien om Gann-Graveren 7/2004
Hauge, Gudmund «Ballahaugen» – mer enn bare ball 16/2013
Haugen, Helge Rogaland Fellessalg i Sandnes 16/2013
Heggdal, Olav Hasselbakken i krigsåra 6/2003
Helland, Elisabeth og Vigesdal, Njål Min morfar Lars Øglænd 14/2011
Hetland, Rasmus Eit hundreårsminne – ein barnedåp i Høylandskyrkja vinteren 1911 14/2011
  Eit minne omkring «Kaptein Hetland» 15/2012
Hove, Arne Johannes Haukland – Postmannen og kunstneren bak frimerker og byvåpenet 6/2003
  Karen Thorsen – første kvinne i Sandnes bystyre 17/2014
  Matrikkelen for Sandnes 1930 (avskrift) 4/2001
  Orgelfabrikken «Noreg» i Sandnes 11/2008
  Personen bak gatenavnet Marius Skadsem – sykkelarbeider og historiegransker 5/2002
  Personen bak gatenavnet Ståle Kyllingstad – kunstner og billedhugger 4/2001
  Ragnvald Kluge (1884-1957) 3/2000
  Samuel Jonassen Schanche Sandved – skipper, hagebrukseier og samfunnsbygger 5/2002
  Sandnes-kvinnen som var Norges statsminister 14/2011
  Timebuen som kom til Åse i Høyland – Ole Jonsen Skrudland 20/2017
Hove, Arne og Persson, Gro Hva hendte i Sandnes kommune, og når? 8/2005
Hove, Osmund Nygaard Familien på Nygård – bønder i byen 7/2004
  Glimt fra Nygård 7/2004
Hølland, Christina Kristian Hølland Møbelforretning 5/2002
Jaatun, Lars Erik Sandnes kino i våre hjerter 7/2004
Jakobsen, Odd A. Ole – sjømann og dagliglivets helt 20/2017
Jakobsen, Stein Rune En begivenhetsrik dåpsmiddag på Høyland prestegård 6/2003
  Fogdahuset på Hana 1752/1753 – gjennomgang av inventar og bygningsmessig tilstand 5/2002
  Fogden Ole Zachariassen og pliktarbeidet på Hana gård  1/1998
  Husmenn i Sandvika under Vatne på 1700-tallet  4/2001
  Hvem var Tore Sørensen og Ingeborg Pedersdtr. Fjogstad? 4/2001
  Høylandspresten Bertel Jensen Worm 9/2006
  Høylandspresten Knut Wessel Brown  egenhendige beskrivelse av sitt liv – nedskrevet i Høyland kirkes kallsbok 8/2005
  Kunstskatt under Høyland kirke 7/2004
  Litt ættegranskning i tilknytning til fogden Oluf Zachariassen  3/2000
  Mauritz Kartevold: Brev til landets fattigkommisjoner (avskrift)  2/1999
  Om kongebesøk, beiteretter, militær eksersis og perlefangst 20/2017
  Ramborg Knutsdotter – hellige Birgittas barnebarn? 5/2002
  Statskogs virksomhet i Sandnes 13/2010
  Synfaring Høyland kirke 1768  2/1999
  Vatne og ødegården Apalvoll  4/2001
  Ødegården Assem på Hana  2/1999
Jakobsen, Stein Rune og Berge, Egil Fjogstad – den minste garden i gamle Høyland kommune 12/2009
  Fløysvik – en gård ved Storavatnet 18/2015
  Fram og tilbake blant husmannsplasser under Nedre Austrått – på jakt etter Høylandspresten Knut Wessel Brown  8/2005
  Gramstad – en fjellgard ved fjorden  11/2008
  Hommeland – tidligere støl under Høle 19/2016
  Ims – lensmannsgård og enkesete 16/2013
  Myklabost – gården Statskog kjøpte og plantet til 13/2010
  Nordland – gården med gammelt klebersteinbrudd 14/2011
  Selvik – gården med alle husmannsplassene 17/2014
  Skaret – et nytt boligområde i Sandnes  9/2006
  Vagle – en av gårdene helt sør i kommunen 15/2012
  Vatne – en gammel sentrumsgard  10/2007
Jakobsen, Stein Rune og Seldal, Gunleif Grensen mellom Selvik og Oltesvik 17/2014
Jakobsen, Stein Rune – Berge og Egeland Vandring langs Hanaveien 12/2009
Jakobsen, Tollak Noen spor etter Hans Nielsen Hauge i Rogaland 1798-1809 10/2007
Jansen, Odd Ole Nielsen 10/2007
  Sommerens aktiviteter 2009 12/2009
  Sommerens aktiviteter 2010 13/2010
Johansen, Bergliot Øie – Ein kan ikkje bare spela seg gjønå livet! Bertha og Ragnvalds historie 18/2015
  Folk og hus langs Smeaheiveien på Trones i min barndom 19/2016
  Torvskjæring i Somamyra 17/2014
Koksvik, Norunn Østråt Gabriel Østråt – firmaet og personen 20/2017
Kranzmann, Arne Walter Innvandrerfamilien Kranzmann 15/2012
  «Kryptgadå» – kor e’ den? 14/2011
Kristensen, Åse Kristine Meling Aksel Eggebø til minne 7/2004
  Den første bispevisitasen i Høyland i nyere tid. Et 75 års minne 5/2002
  Elses historie 16/2013
  Kronprinsessens slektsforhold i gamle Høyland 4/2001
  Sandnes kommunes kulturpris 2007 10/2007
  Skilsmissen på Todneim 1742 18/2015
  Sommertur 6. juni 2004 – Busstur til Moi 7/2004
  Sommerturen 2003 – Busstur til Sokndal 6/2003
  Sommerturen 2006 – Busstur til Karmøy og Tysvær 9/2006
  Sommerturen 2007 – Besøk på Hidra 10/2007
  30-årsfesten i SHÆ 9/2006
  Æresmedlemmer i Sandnes Historie- og Ættesogelag utnevnt i jubileumsåret 2000 3/2000
Kristoffersen, Astrid Schanche Audun Schanche Olsen 14/2011
Kronfeldt, Kjell Glimt fra Figgjo 1/1998
Laland, Oddvar Sandnes-skipper stifter Felleskjøpet 3/2000
Landa, Anne-Lise Romsøe Haralds Conditori 1934-1960 13/2010
Lapin, Ernst Asbjørn Kloster og Sandnes 5/2002
  1814 og Gandsfjordens leirede strand 17/2014
  Bakeren mot straumen – Tønnes Larsen 12/2009
  Brødrene Fjogstad – et av de eldeste og driftigste trelastfirma i Sandnes 19/2016
  Da A/S Plakatreklame kom til Sandnes, eller glimt fra reklamens bedrøvelige historie 4/2001
  Da jernbanen kom til Sandnes 13/2010
  Dag Vea – kreativ konstruktør fra Sandnes 16/2013
  Emanuel Simonsen – «Potterikongen» på Hana 13/2010
  En liten skolehistorie 6/2003
  Fabrikkene som kom, brant og forsvant 14/2011
  Fem turbulente år for Sandnes Havne- og Transportarbeiderforening 3/2000
  Fra Sandnes stadsingeniørs arkiv 6/2003
  Første sykkel, bil og lokomotiv i Sandnes 19/2016
  Gaukungen som ble liggende i redet i 30 år 11/2008
  I Sandnes får etatsjefene alt de ber om 6/2003
  Jonas Hegre – driftig gründer fra Sandnes 19/2016
  Kjært barn har mange namn . . . Gandal, Gond eller Sandnes? 11/2008
  Knut Sæland – den siste metallstøper i Sandnes? 12/2009
  Litt mer om Emanuel Simonsens konkurs 14/2011
  Osmund Olsen Nygaard – en aktiv mann fra Sandnes 20/2017
  Reier Kluge – maleren som ble barnevognfabrikant 20/2017
  Sagt om Sandnes og Sandnesgauker 13/2010
  Sandnes bystyre og alkoholen 14/2011
  Sandnes Mekaniske Verksted 14/2011
  Sandnes skal byen hete! 4/2001
  Sandnesbrannen og Christian Eliasson Asperholen 11/2008
  Sandnessangens far, en stridbar kar – lærer L.O. Nygaard 10/2007
  Sandnæs Sæbefabrikk – et kortvarig eksperiment 20/2017
  Severin Simonsen – sjømann fra Strandgata, Sandnes 15/2012
  Sorpegata og tilgrensende herligheter 12/2009
  Store fabrikkpiper i Sandnes 18/2015
  Tre blad Tjessem 9/2006
  Treskjærer Tenny Lapin (1908-1990) 14/2011
  Ullendal Teglverk på Austrått – til glede og besvær 16/2013
Lapin, Ernst og Berge, Egil Skolebygg i Sandnes 18/2015
Lapin, Ernst og Eide, Svein Litt om Polaris 12/2009
Lapin, Ernst og Thorsnæs, Odd Schmidt Sandnes brenner! 7/2004
Lapin, Ernst og Vagle, Sverre Havneutfyllingen i Sandnes – et krafttak og en ingeniørbragd 20/2017
Lauvås, Enok Stadnamn i Riska 9/2006
Lea, Martin Christian En krigshistorie – En liten fortelling om mine foreldre Signe og Gunnar Lea 20/2017
Lima, Hans Figgjo AS, en oversikt over de første 60 år (1940-2000) 3/2000
Lytomt, Berit Fortellinger fra Trones 17/2014
  Trævarefabriken Gann og Gannsfjord Møbelfabrikk 19/2016
Malmin, Aadne Pansersperringa 13/2010
Marvik, Alv Me minnest ein heim – ei generasjonsferd frå Ryfylke til Soma 7/2004
Meling, Noralf Romsø Da krigen kom til Figgjo 7/2004
Monge, Ragnvald Bygging av egen bolig i 1957 18/2015
  Minner fra tiden i AS Betong 19/2016
Monsen, Magnus Innflyttere til Sandnes for 135 år siden 9/2006
  Siste kapittel 10/2007
Nielsen, Tore Randulff Trollskogen på Vatne 17/2014
Nygård, Jonas Fottur i Ryfylke-heiene for 75 år siden 10/2007
Osaland, Knut Frå prestegardsmølle til menighetshus 14/2011
  Korleis skulefana til Austrått skole vart til 5/2002
Otteren, Karl Jørgen Etableringen av Kvadrat – en personlig redegjørelse 20/2017
Persson, Gro og Hove, Arne Hva hendte i Sandnes kommune, og når? 8/2005
Rasmussen, Rasmus Hvor rant Oalsbekken og hvordan ble den utnyttet i 20- og 30-årene? 1/1998
  Stangelandsåen 2/1999
Raugstad, Karl Johan Utvikling av Kvadrat i økonomiske nedgangstider i 1980-årene 20/2017
Raugstad, Tor Steinar og Torvik, Hans Petter – Fra sygehus til helsesenter. Historien om Sandnes sykehus 18/2015
Ravndal, Liv Marie Andersen Byvandring langs kommunegrensen mellom Sandnes og Høyland 18/2015
  Byvandring med arkitekt Ole Serinius Trodal 17/2014
Red. Barneforening hos Astrid Bjordal 13/2010
  Bilder fra fredsdagene etter krigen 8/2005
  Bryllup på Brualand i 1916 16/2013
  En gammel grensestein i Koldalsbakken 3/2000
  Familiebilde fra Skaret 9/2006
  Formannskap og etatsjefer i Sandnes 29. desember 1955 16/2013
  Gandalens Fortsettelsesskole 1925-1926 8/2005
  Ganddal skole , sjuendeklasse 1950 9/2006
  Historielaget 40 år, bilder fra folketoget 17/2014
  Høyland rådhus og administrasjon 9/2006
  Klassebilde Stangelands Fortsettelsesskole 1927-28 7/2004
  Rettelser i årbok nr. 13, 14, 17, 18 og 19 20/2017
  Rogaland realskole på Hana, avgangsklassen i 1948 14/2011
  Sjuende klasse på Hana i 1957 16/2013
  Stangelands Fortsettelsesskole 1927-28 7/2004
  Sykkelbyen Sandnes ca. 1950 16/2013
Ronold, Einar B. Garving i Sandnes 8/2005
  Oalsbekken 9/2006
Rosenberg, Berith Sørensen Sommerturen 2008 – en busstur til Suldal 11/2008
Rostøl, Jack og Anzjøn, Ingeborg «Flade femøringa å farlige studa!» 10/2007
Sande, Lars Chr. Ode til en fredelig by 18/2015
Seldal, Gunleif Blodskam og straff i Riska  1/1998
  En Hølebu i borgerkrig 6/2003
  Fatal eiendomskrangel på Høle 10/2007
  Hvem var Joren Ivarsdatter Seldal? 1/1998
  På leit etter Sindnes  3/2000
  The Sloopers  3/2000
Seldal, Gunleif og Jakobsen, Stein Rune Grensen mellom Selvik og Oltesvik 17/2014
Seldal, Jan Barndomsminner fra Veden og ættetilknytning  3/2000
  Brenda Ueland – Nansens siste elskerinne  8/2005
  Budstikka for Høle  1/1998
  Galgehaugen på Orre  2/1999
  Grunnlovsjubileet 1814-2014 med minner 17/2014
  Hundreårsmarkeringen om unionsoppløsningen i 1905 med minner  8/2005
  Hundreårsminner fra Kroningen i Trondheim 22. juni 1906 av Kong Haakon og Dronning Maud 9/2006
  Om navnet Håbet i Sandnes  1/1998
  Ukjent Kiellandsbrev?  2/1999
Simonsen, Stein Emanuel Har det vært utvinning av mineraler på Nordlandsgården siden folkevandringstid? 15/2012
  Hva ligger til grunn for gårdsnavnet Nordland/Norland? 15/2012
Simonsen, Tale Marie Farmor i Amerika – glimt av Hanna Simonsen 18/2015
Simonsen, Tor M. Industribedrift fra Hana til Strömstad i Sverige 11/2008
  Stoppen og stoppa-gjengen 11/2008
Skadberg, Gunnar A. Ole Bulls barnebarn vokste opp i Høyland prestegård 17/2014
Skard, Torild Karen Grude Koht – en foregangskvinne 16/2013
Skjelbred, Berent Kaptein Worsøe (etterlatt papir) 2/1999
Skjellevik, Olav Frå omgangsskule til fastskule i Gann skuledistrikt 6/2003
  «Hiv det på Fjærå!» 9/2006
Skjellevik, Olav og Sondresen, Sigurd Salmakarslekta frå Sondregarden 7/2004
Skjørestad, Bjarne og Frøyland, Sverre Kvednå i Frøylandsbekken 6/2003
Skjørestad, Per Grina vannverk 19/2016
  Vatneleiren 18/2015
Sondresen, Sigurd og Olav Skjellevik Salmakarslekta frå Sondregarden 7/2004
Stangeland, Jan-Petter Sandnes og Omegns Travklubb 19/2016
Stangeland, Sigbjørn Nytt interessant funn på Sandnesmuséet! 4/2001
Stava, Erna Minner fra oppveksten på Hana 1/1998
Storstrand, Lars-Toralf Bibelbutikken som går «så det suser» 19/2016
Strai, Sverre Felemakeren på Bråstein 17/2014
Svarstad, Christian Barndomshjemmet fra 30-årene 3/2000
Sveinsvoll, Geir Historien bak Knoks Bildeler AS 18/2015
Svendsen, Ellen Ane Kristine Hansdatter 8/2005
Sægrov, Torbjørg Bygningsmiljø på Austvoll 2/1999
  Graveren-keramikk – et norsk industrieventyr 9/2006
  Keramikeren Nils Aa. Sivertsen 10/2007
  Veibygging i 1870-årene 2/1999
Sægrov, Torbjørg og Alsvik, Sigmund Det gode mennesket Johannes Dale 11/2008
  Ganns Potteri & Teglverk 13/2010
Sønsterud, Merete Fra Rogaland med fred – Soldatminner fra Tysklandsbrigadene 20/2017
  Pass godt på Rudlå! 21/2018
  Sandnes Historielag 40 år, 15-årsmelding 2000-2015 19/2016
  Sommerturen 2014 – En busstur til Haugalandet, på tynne veier 17/2014
  Sommerturen 2015 – Busstur til Sokndal og Egersund 18/2015
  Sommerturen 2016 – Jæren på kryss og tvers 19/2016
  Sommerturen 2017 – Med lått og løye på Finnøy 20/2017
Tengs-Pedersen, Herman Sandnes sentrum for femti år siden – erindringer fra de første årene etter krigen sett med gutteøyne 4/2001
Thorsnæs, Odd Schmidt og Lapin, Ernst Sandnes brenner! 7/2004
Todnem, Brit Sissel Lund keramikk – når arvesølvet er en trønderrose i keramikk 19/2016
Tollefsen, Svein Oldemors fjellferd 2/1999
Torgersen, Louis Personlig bidrag til Norges statsbaners krigshistorie 1940-1945 15/2012
Torvik, Hans Petter og Raugstad, Tor Steinar – Fra sygehus til helsesenter. Historien om Sandnes sykehus 18/2015
Tunheim, Magne Bygdehistorie fra Riska – fra småkverner til stormølle 9/2006
Vagle, Kjetil Sandneskunstneren Olav Ansgar Larssen 1897-1967 8/2005
Vagle, Ommund Da «Jadarland» eksploderte og gikk under 15/2012
Vagle, Sverre og Lapin, Ernst Havneutfyllingen i Sandnes – et krafttak og en ingeniørbragd 20/2017
Vigesdal, Njål «Byen rikeste ærendsgutt» – om Trygve Rasmussen 12/2009
  Byvandring fra «Kjeisargadå te Chicago» 15/2012
  Byvandring fra «Nygaardsmarkå te Bertiniushjørna» 16/2013
  Dusjing i bystyret – og noen andre småfortellinger 17/2014
  Kulturvandring 20/2017
  Markering av innsatsen til statsråd Aaslaug Aasland 16/2013
  Sommerens aktiviteter 2011 14/2011
  Sommerturen 2012 – en kulturhistorisk reise i vårt eget nærområde 15/2012
  Sommerturen 2013 – en båtreise langs kystlinjen i Sandnes 16/2013
Vigesdal, Njål og Helland, Elisabeth Min morfar Lars Øglænd 14/2011
Vigesdal, Tonje Ost og politikk, takk – Om min tippoldefar Gunvald Rasmussen 20/2017
Vik, Tore Minne på vegen frå Sandnes gjennom Noredalen til Høle 20/2017
Volden, Leiv Atter loga varden frå Vedafjellet  2/1999
  Kristoffer Volden  2/1999
  Torkel Haabeth, husmannen som blei ordførar 4/2001
Volden, Maj Prolog til slektstreff på Volden gård – 4. juli 2009 12/2009
Wasbø, Tormod Biskop Wegners soknebudskalk – et kirkelig kulturklenodium 8/2005
  Fanten og prosten – ætterøtter og avkom fra Kubbetjørn 17/2014
  Riska kirke 125 år 27. november 2002 6/2003
  Sviland kapell 90 år 2003 7/2004
Wetteland, Magnor Arne Garborg og hans mor Ane Oline  3/2000
  Bertinius Uelands fars-ætt  2/1999
  Big Aksel 7/2004
  Elim 8/2005
  Endre Einarson Egeland 10/2007
  «1ste mai, ja eller nei!» – Viktor Nygaard 11/2008
  Holane 15/2012
  Høyland og Jæren Forbruksforening 1907-1997 1/1998
  Jærmøbler i hundre år  5/2002
  Kasperbyen 13/2010
  Kjellebakken 11/2008
  Lars Vatsendvik 1904-1997 12/2009
  Magnus Post  4/2001
  Mini-golfbanen på Sandnes 14/2011
  Minneord om Kristoffer Gramstad 6/2003
  Racin Nygaard – den siste slakterbutikken i «Langgadå» 13/2010
  Sandnes Forbruksforening 1905-2005 8/2005
  Tullebussen 9/2006
  Villa Hasselbakken  6/2003
Østrådt, Søren M. Minner fra eldre og senere tid om gården Austrått 4/2001
Østrått, Lars Hana-gutter på radioraid – og andre historier fra krigen 9/2006
Østvold, Johannes Livet på kaien 6/2003
  Livet på kaien 1945-1950 8/2005
Øvestad, Karl Egil Min Oldemor 3/2000
  Skeiene gård 5/2002
  Steingarden 7/2004
Aareskjold, Gunnleiv «Da gateskiltet til Anders Tvedts gate ble rettet» 20/2017
  Ein «bygdeprokurator» på Åreskjold og familien hans 16/2013
  Endre Einarson Egeland og konene hans 18/2015
  Frå ordførar og lensmann til jordarbeidar – kva var det med Anders Tvedt? 19/2016
  Ole Tjessem og «Ole-pinnane» – og litt om Malthus AS 20/2017
  Trebarnsmora som ikkje fekk gifta seg – om Rakel frå Røynli og dei to barnefedrane 17/2014
  Vølstadane på Austvoll 13/2010