Når

28/08/2021    
13:00 - 14:00

Velkommen til vandring på Norestraen!

Lørdag 28. august kl. 13.00 inviterer vi til vandring på Norestraen. Vi møtes på Altona i Strandgata 79 og går nordover til Strandgata 125. På denne vandringen skal vi først og fremst se på de husene skal flyttes på grunn av den planlagte bussveien i Strandgata.

Sivilarkitekt Ane Sofie Kjelland fra Trodahl Arkitekter skal fortelle om husene fra sitt perspektiv, mens lokalkjente Else Bjørg Sandvik skal fortelle om folkene som har bodd der. Else Bjørg er født, oppvokst og har bodd på Norestraen i 81 år. Trodahl Arkitekter har fått i oppdrag av Rogaland Fylkeskommune å registrere, dokumentere og beskrive husene slik de står i dag og restaureringene som skal gjøres i tilknytning den planlagte bussveien.

Det er fortsatt krav om deltakerregistrering.
Påmelding til post@sandnes-historielag.no

Velkommen til en lærerik vandring i et miljø der det vil skje store endringer framover.

Mvh Sandnes Historielag
Merete Sønsterud
Daglig leder

Legg igjen en kommentar