Når

01/03/2021    
19:00 - 21:30

Møte 1. mars  –             KUN FÅ PLASSER IGJEN

Velkommen til møte mandag 1. mars kl. 19 på Vitenfabrikken. Foredrag ved Svein Ivar Langhelle: Hva er spesielt med Sandnes?

Svein Ivar Langhelle er førsteamanuensis tilknyttet Universitetet i Stavanger som historiker. Han har bred erfaring innen regional- og lokalhistorie, men først og fremst innen mentalitetshistorie og religiøs kultur. Foredraget vil bygge på hans arbeider med Sandneshistorien, som kom ut i 2010.

Inngang kr. 50. Enkel servering.

Etter gjeldende smittevernregler er det plass til 50 stk. på Vitenfabrikken, og vi må registrere alle som kommer med navn og telefonnummer. Påmelding: post@sandnes-historielag.no

Kom i god tid: Etter kl. 18.50 kan påmeldte risikere å miste plassen.

Møtet sendes direkte her på vår hjemmeside www.sandnes-historielag.no.  Et redigert opptak legges ut under fanen Møtevideoer i løpet av et par dager.

Informasjon om årsmøte mars 2021

Det blir ikke årsmøte denne kvelden. På grunn av den usikre koronasituasjonen, der det på kort varsel kan bli forbudt å møtes fysisk, har styret besluttet å avholde årsmøte på følgende måte godkjent av Landslaget for lokalhistorie:

Årsmøtepapirene sendes pr. e-post til medlemmer som er oppført med e-postadresse, og pr. post til de øvrige. Det vil bli gitt en frist for eventuelle merknader. Med mindre styret vurderer at det fordrer et eget møte, legges de utsendte dokumenter til grunn som vedtatt, både når det gjelder årsmelding, årsregnskap og valg av styre, revisorer og valgnemnd.

 

Mvh Sandnes Historielag

Merete Sønsterud

Daglig leder

Legg igjen en kommentar