Når

01/11/2021    
19:00

Hovedtema i år er vatn. Temaet er belyst fra mange forskjellige vinklinger. Vi har artikler som viser oss ulik bruk av vatn og som gir oss et innblikk i store endringer i og rundt vassdrag i kommunen vår. I tillegg har vi artikler om en lokal kunster, et lokalt ektepar, et kjøpesenter, to lokale firma, kommunal renovasjon og oppvekstminner fra Karibia.

 

Kveldens gjest er Kristian Ohr:

Vannet rår – vann som forutsetning og utfordring for samfunnet

 

Kristian Ohr har en mastergrad i teknisk miljøvern og har jobbet nærmere 30 år i vannbransjen lokalt og nasjonalt. Han var flere år leder for vann og miljøavdelingen i Asplan Viak, der han nå er fagdirektør for infrastruktur. Han har de siste årene bl.a. vært prosjekteringsleder for utbyggingen av Langevatn vannbehandlingsanlegg. Han sitter også i ekspertutvalget for vann og miljøteknikk i Rådgivende ingeniørers forening og er levende engasjert i vannfaget.

 

Salg av årboka til medlemspris.

 

Inngang kr. 50. Enkel servering.

 

 

Mvh Sandnes Historielag

Merete Sønsterud

Daglig leder

 

Vi strømmer møtet på vår hjemmeside https://www.sandnes-historielag.no/

Legg igjen en kommentar