Når

22/03/2023    
18:00 - 20:00

Arrangementstype

Statuene av landbruksskolestyrer Budde og lensmann/Bonde Grude på Skeiane er talende.
Lærer og elev ble venner og to samfunnsbærere i Sandnes. Begge imponerer på ulike måter, og begge fortjener
å bli trukket ut av  historiens glemsel. Siste halvdel av 1800-tallet var en spennende og viktig tid for Sandnes.
Bude hadde da svært viktige roller.

Møtet er i samarbeid mellom Historielaget og bibliotekt, og vil bli avholdt på bilblioteket.

Legg igjen en kommentar