Emneregister til årbøker Sandnes Historielag 1998-2017    
Forfatter Tittel Årgang
Barndomsminner    
Svarstad, Christian Barndomshjemmet fra 30-årene 3/2000
Bråstein, Henrik Barndomsminner fra 1920-åra på Bråstein 1/1998
Seldal, Jan Barndomsminner fra Veden og ættetilknytning  3/2000
Eide, Svein Dagligliv på Gramstad 19/2016
Johansen, Bergliot Øie Folk og hus langs Smeaheiveien på Trones i min barndom 19/2016
Lytomt, Berit Fortellinger fra Trones 17/2014
Nygård, Jonas Fottur i Ryfylke-heiene for 75 år siden 10/2007
Kronfeldt, Kjell Glimt fra Figgjo 1/1998
Heggdal, Olav Hasselbakken i krigsåra 6/2003
Marvik, Alv Me minnest ein heim – ei generasjonsferd frå Ryfylke til Soma 7/2004
Stava, Erna Minner fra oppveksten på Hana 1/1998
Berge, Enok Minner om Sandnes for 70/80 år siden 5/2002
Vik, Tore Minne på vegen frå Sandnes gjennom Noredalen til Høle 20/2017
Tollefsen, Svein Oldemors fjellferd 2/1999
Tengs-Pedersen, Herman Sandnes sentrum for femti år siden – erindringer fra de første årene etter krigen sett med gutteøyne 4/2001
Johansen, Bergliot Øie Torvskjæring i Somamyra 17/2014
     
Bedriftshistorie    
Alsvik, Sigmund og Gjesdal, Morten Alf Gjesdal – gründer med vilje av betong 12/2009
Hauge, Gudmund «Ballahaugen» – mer enn bare ball 16/2013
Storstrand, Lars-Toralf Bibelbutikken som går «så det suser» 19/2016
Lapin, Ernst Brødrene Fjogstad – et av de eldeste og driftigste trelastfirma i Sandnes 19/2016
Tunheim, Magne Bygdehistorie fra Riska – fra småkverner til stormølle 9/2006
Alsvik, Sigmund DFU Figgjo – tekstilindustri som varte i 100 år 13/2010
Otteren, Karl Jørgen Etableringen av Kvadrat – en personlig redegjørelse 20/2017
Lapin, Ernst Fabrikkene som kom, brant og forsvant 14/2011
Lima, Hans Figgjo AS, en oversikt over de første 60 år (1940-2000) 3/2000
Osaland, Knut Frå prestegardsmølle til menighetshus 14/2011
Koksvik, Norunn Østråt Gabriel Østråt – firmaet og personen 20/2017
Sægrov, Torbjørg og Alsvik, Sigmund Ganns Potteri & Teglverk 13/2010
Ronold, Einar B. Garving i Sandnes 8/2005
Sægrov, Torbjørg Graveren-keramikk – et norsk industrieventyr 9/2006
Simonsen, Stein Emanuel Har det vært utvinning av mineraler på Nordlandsgården siden folkevandringstid? 15/2012
Landa, Anne-Lise Romsøe Haralds Conditori 1934-1960 13/2010
Lapin, Ernst og Vagle, Sverre Havneutfyllingen i Sandnes – et krafttak og en ingeniørbragd 20/2017
Sveinsvoll, Geir Historien bak Knoks Bildeler AS 18/2015
Hanssen, Jakob Wiig Historien om Gann-Graveren 7/2004
Wetteland, Magnor Høyland og Jæren Forbruksforening 1907-1997 1/1998
Simonsen, Tor M. Industribedrift fra Hana til Strömstad i Sverige 11/2008
Wetteland, Magnor Jærmøbler i hundre år  5/2002
Hølland, Christina Kristian Hølland Møbelforretning 5/2002
Eide, Svein og Lapin, Ernst Litt om Polaris 12/2009
Todnem, Brit Sissel Lund keramikk – når arvesølvet er en trønderrose i keramikk 19/2016
Bjerkås, Johan Brun Min historie – Ingvald Aase 20/2017
Monge, Ragnvald Minner fra tiden i AS Betong 19/2016
Jakobsen, Tollak Noen spor etter Hans Nielsen Hauge i Rogaland 1798-1809 10/2007
Ronold, Einar B. Oalsbekken 9/2006
Aareskjold Gunnleiv Ole Tjessem og «Ole-pinnane» – og litt om Malthus AS 20/2017
Hove, Arne Orgelfabrikken «Noreg» i Sandnes 11/2008
Wetteland, Magnor Racin Nygaard – den siste slakterbutikken i «Langgadå» 13/2010
Lapin, Ernst Reier Kluge – maleren som ble barnevognfabrikant 20/2017
Haugen, Helge Rogaland Fellessalg i Sandnes 16/2013
Alsvik, Sigmund Sandnes Forbruksforening – og jeg som den siste bestyrer 14/2011
Wetteland, Magnor Sandnes Forbruksforening 1905-2005 8/2005
Haavaag, Liv Sandnes Kamgarn Spinneri, verdens beste arbeidsplass? 18/2015
Lapin, Ernst Sandnes Mekaniske Verksted 14/2011
Lapin, Ernst Sandnæs Sæbefabrik – et kortvarig eksperiment 20/2017
Haavaag, Liv Setesdalskoften fra Sandnes Kamgarn Spinneri 8/2005
Monsen, Magnus Siste kapittel 10/2007
Rasmussen, Rasmus Stangelandsåen 2/1999
Jakobsen, Stein Rune Statskogs virksomhet i Sandnes 13/2010
Lapin, Ernst Store fabrikkpiper i Sandnes 18/2015
Lytomt, Berit Trævarefabriken Gann og Gannsfjord Møbelfabrikk 19/2016
Lapin, Ernst Ullendal Teglverk på Austrått – til glede og besvær 16/2013
Raugstad, Karl Johan Utvikling av Kvadrat i økonomiske nedgangstider i 1980-årene 20/2017
     
Bildegalleri    
Red. En gammel grensestein i Koldalsbakken 3/2000
Red. Stangelands Fortsettelsesskole 1927-28 7/2004
Red. Bilder fra fredsdagene etter krigen 8/2005
Red. Gandalens Fortsettelsesskole 1925-1926 8/2005
Red. Familiebilde fra Skaret 9/2006
Red. Ganddal skole , sjuendeklasse 1950 9/2006
Red. Høyland rådhus og administrasjon 9/2006
Red. Barneforening hos Astrid Bjordal 13/2010
Red. Rogaland realskole på Hana, avgangsklassen i 1948 14/2011
Red. Bryllup på Brualand i 1916 16/2013
Red. Formannskap og etatsjefer i Sandnes 29. desember 1955 16/2013
Red. Sjuende klasse på Hana i 1957 16/2013
Red. Sykkelbyen Sandnes ca. 1950 16/2013
Red. Historielaget 40 år, bilder fra folketoget 17/2014
Red. Klassebilde Stangelands Fortsettelsesskole 1927-28 7/2004
     
By- og gårdshistorie    
Austvoll, Helga Buddegården på Austrått 14/2011
Vigesdal, Njål Byvandring fra «Kjeisargadå te Chicago» 15/2012
Vigesdal, Njål Byvandring fra «Nygaardsmarkå te Bertiniushjørna» 16/2013
Ravndal, Liv Marie Andersen Byvandring langs kommunegrensen mellom Sandnes og Høyland 18/2015
Ravndal, Liv Marie Andersen Byvandring med arkitekt Ole Serinius Trodal 17/2014
Aareskjold, Gunnleiv «Da gateskiltet til Anders Tvedts gate ble rettet» 20/2017
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Fjogstad – den minste garden i gamle Høyland kommune 12/2009
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Fløysvik – en gård ved Storavatnet 18/2015
Jakobsen, Stein Rune Fogden Ole Zachariassen og pliktarbeidet på Hana gård  1/1998
Jakobsen, Stein Rune og Berge, Egil Fram og tilbake blant husmannsplasser under Nedre Austrått – på jakt etter Høylandspresten Knut Wessel Brown 8/2005
Eide, Erik Føling på Fjerå 19/2016
Anfinsen, Jan Liar Glimt fra Langgaten 19/2016
Hove, Osmund Nygaard Glimt fra Nygård 7/2004
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Gramstad – en fjellgard ved fjorden  11/2008
Jakobsen, Stein Rune og Seldal, Gunleif Grensen mellom Selvik og Oltesvik 17/2014
Lapin, Ernst og Vagle, Sverre Havneutfyllingen i Sandnes – et krafttak og en ingeniørbragd 20/2017
Skjellevik, Olav «Hiv det på Fjærå!» 9/2006
Wetteland, Magnor Holane 15/2012
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Hommeland – tidligere støl under Høle 19/2016
Jakobsen, Stein Rune Husmenn i Sandvika under Vatne på 1700-tallet  4/2001
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Ims – lensmannsgård og enkesete 16/2013
Wetteland, Magnor Kjellebakken 11/2008
Kranzmann, Arne Walter «Kryptgadå» – kor e’ den? 14/2011
Vigesdal, Njål Kulturvandring 20/2017
Østrådt, Søren M. Minner fra eldre og senere tid om gården Austrått 4/2001
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Myklabost – gården Statskog kjøpte og plantet til 13/2010
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Nordland – gården med gammelt klebersteinbrudd 14/2011
Berge, Egil Nygård – opprinnelig et bruk under Stangeland 20/2017
Ronold, Einar B. Oalsbekken 9/2006
Jakobsen, Stein Rune Om kongebesøk, beiteretter, militær eksersis og perlefangst 20/2017
Red. Rettelser i årbok nr. 13, 14, 17, 18 og 19. 20/2017
Lapin, Ernst og Thorsnæs, Odd Schmidt Sandnes brenner! 7/2004
Christophersen, Einar Sandnes sentrum 5/2002
Lapin, Ernst Sandnesbrannen og Christian Eliasson Asperholen 11/2008
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Skaret – et nytt boligområde i Sandnes  9/2006
Øvestad, Karl Egil Skeiene gård 5/2002
Lapin, Ernst Sorpegata og tilgrensende herligheter 12/2009
Hove, Arne Timebuen som kom til Åse i Høyland – Ole Jonsen Skrudland 20/2017
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Vagle – en av gårdene helt sør i kommunen 15/2012
Berge, Jakobsen og Egeland Vandring langs Hanaveien  12/2009
Berge, Egil og Jakobsen, Stein Rune Vatne – en gammel sentrumsgard  10/2007
Jakobsen, Stein Rune Vatne og ødegården Apalvoll  4/2001
Aareskjold, Gunnleiv Vølstadane på Austvoll 13/2010
Jakobsen, Stein Rune Ødegården Assem på Hana  2/1999
     
Bygningshistorie    
Monge, Ragnvald Bygging av egen bolig i 1957 18/2015
Sægrov, Torbjørg Bygningsmiljø på Austvoll 2/1999
Wetteland, Magnor Elim 8/2005
Jakobsen, Stein Rune Fogdahuset på Hana 1752/1753 – gjennomgang av inventar og bygningsmessig tilstand 5/2002
Frøyland, Sverre og Skjørestad, Bjarne Kvednå i Frøylandsbekken 6/2003
Sønsterud, Merete Pass godt på Rudlå! 21/2018
Jaatun, Lars Erik Sandnes kino i våre hjerter 7/2004
Lapin, Ernst og Berge, Egil Skolebygg i Sandnes 18/2015
Skjørestad, Per Vatneleiren 18/2015
Wetteland, Magnor Villa Hasselbakken  6/2003
     
Fartøyhistorie    
Vagle, Ommund Da «Jadarland» eksploderte og gikk under 15/2012
Østvold, Johannes Livet på kaien 6/2003
Østvold, Johannes Livet på kaien 1945-1950 8/2005
Følgesvold, Tor Olav Speiderbåten S/Y «Nordsjø» 15/2012
     
Forening og organisasjonshistorie    
Lapin, Ernst Fem turbulente år for Sandnes Havne- og Transportarbeiderforening 3/2000
Følgesvold, Tor Olav Historien om sjøspeiderne i Sandnes 16/2013
Gripsrud, Johanne Skog Kvinner i Sandnes og Høyland stifter fredsorganisasjon i 1947 3/2000
Sønsterud, Merete Pass godt på Rudlå! 21/2018
Bøe, Kristian Sandnes Bicycle-klub 6/2003
Stangeland, Jan-Petter Sandnes og Omegns Travklubb 19/2016
Følgesvold, Tor Olav Speiderbåten S/Y «Nordsjø» 15/2012
Gripsrud, Johanne Skog «Vi skiltes i fred» – unionsoppløsningen 1905 i fredsperspektiv 9/2006
     
Kirkehistorie    
Eggebø, Aksel Den gløymde Somakyrkja 2/1999
Jakobsen, Stein Rune Høylandspresten Bertel Jensen Worm 9/2006
Jakobsen, Stein Rune Kunstskatt under Høyland kirke 7/2004
Wasbø, Tormod Riska kirke 125 år 27. november 2002 6/2003
Wasbø, Tormod Sviland kapell 90 år 2003 7/2004
Jakobsen, Stein Rune Synfaring Høyland kirke 1768  2/1999
     
Krigshistorie    
Vagle, Ommund Da «Jadarland» eksploderte og gikk under 15/2012
Meling, Noralf Romsø Da krigen kom til Figgjo 7/2004
Kristensen, Åse Kristine Meling Elses historie 16/2013
Lea, Martin Christian En krigshistorie – En liten fortelling om mine foreldre Signe og Gunnar Lea 20/2017
Sønsterud, Merete Fra Rogaland med fred – Soldatminner fra Tysklandsbrigadene 20/2017
Skjørestad, Per Grina vannverk 19/2016
Andersen, Sigrid , Rolf og Leif Inge Gustav Andersen, radioamatøren som havnet i Dirdal og Oltedal aprildagene 1940 9/2006
Østrått, Lars Hana-gutter på radioraid – og andre historier fra krigen 9/2006
Halvorsen, Gunnar Minner fra krigsårene 9/2006
Bøe, Kari Opplevelser fra krigens dager 9/2006
Malmin, Aadne Pansersperringa 13/2010
Torgersen, Louis Personlig bidrag til Norges statsbaners krigshistorie 1940-1945 15/2012
Alsvik, Sigmund Rasjonering i Norge under krigen 17/2014
Skjørestad, Per Vatneleiren 18/2015
     
Lokalhistorie    
Lapin, Ernst 1814 og Gandsfjordens leirede strand 17/2014
Volden, Leiv Atter loga varden frå Vedafjellet  2/1999
Seldal, Gunleif Blodskam og straff i Riska  1/1998
Seldal, Jan Budstikka for Høle  1/1998
Lapin, Ernst Da A/S Plakatreklame kom til Sandnes, eller glimt fra reklamens bedrøvelige historie 4/2001
Lapin, Ernst Da jernbanen kom til Sandnes 13/2010
Eikeland, Olav Dans på Roviksfjellet 9/2006
Kristensen, Åse Kristine Meling Den første bispevisitasen i Høyland i nyere tid. Et 75 års minne 5/2002
Vigesdal, Njål Dusjing i bystyret – og noen andre småfortellinger 17/2014
Wetteland, Magnor Elim 8/2005
Jakobsen, Stein Rune En begivenhetsrik dåpsmiddag på Høyland prestegård 6/2003
Berg, Jan Fredrik … et uredeligt Huus – til Forargelse for Strandstedet 13/2010
Seldal, Gunleif Fatal eiendomskrangel på Høle 10/2007
Strai, Sverre Felemakeren på Bråstein 17/2014
Rostøl, Jack og Anzjøn, Ingeborg «Flade femøringa å farlige studa!» 10/2007
Sønsterud, Merete Fra Rogaland med fred – Soldatminner fra Tysklandsbrigadene 20/2017
Raugstad, Tor Steinar og Torvik, Hans Petter – Fra sygehus til helsesenter. Historien om Sandnes sykehus 18/2015
Lapin, Ernst Fra Sandnes stadsingeniørs arkiv 6/2003
Osaland, Knut Frå prestegardsmølle til menighetshus 14/2011
Lapin, Ernst Første sykkel, bil og lokomotiv i Sandnes 19/2016
Seldal, Jan Galgehaugen på Orre  2/1999
Lapin, Ernst Gaukungen som ble liggende i redet i 30 år 11/2008
Berg, Jan Fredrik Gjestgiveren og tolleren på Sandnes redder liv 12/2009
Skjørestad, Per Grina vannverk 19/2016
Seldal, Jan Grunnlovsjubileet 1814-2014 med minner 17/2014
Seldal, Jan Hundreårsmarkeringen om unionsoppløsningen i 1905 med minner  8/2005
Seldal, Jan Hundreårsminner fra Kroningen i Trondheim 22. juni 1906 av Kong Haakon og Dronning Maud 9/2006
Hove, Arne og Persson, Gro Hva hendte i Sandnes kommune, og når? 8/2005
Alsvik, Sigmund Hva skjedde da Riska ble en del av Sandnes? 10/2007
Rasmussen, Rasmus Hvor rant Oalsbekken og hvordan ble den utnyttet i 20- og 30-årene? 1/1998
Gripsrud, Johanne Skog Høyland Bygdemuseum 11/2008
Lapin, Ernst I Sandnes får etatsjefene alt de ber om 6/2003
Gripsrud, Johanne Skog Jeg gikk meg ut på stien 12/2009
Gripsrud, Johanne Skog Jubileum for femte gang – Sandnes 150 år i 2010 12/2009
Osaland, Knut Korleis skulefana til Austrått skole vart til 5/2002
Hansen, Bjarne Hugo Kornvegen 16/2013
Vigesdal, Njål Kulturvandring 20/2017
Vigesdal, Njål Markering av innsatsen til statsråd Aaslaug Aasland 16/2013
Hove, Arne Matrikkelen for Sandnes 1930 (avskrift) 4/2001
Jakobsen, Stein Rune Mauritz Kartevold: Brev til landets fattigkommisjoner (avskrift)  2/1999
Wetteland, Magnor Mini-golfbanen på Sandnes 14/2011
Sande, Lars Chr. Ode til en fredelig by 18/2015
Jakobsen, Stein Rune Om kongebesøk, beiteretter, militær eksersis og perlefangst 20/2017
Berg, Jan Fredrik Opp som en løve og ned som en skinnfell 12/2009
Alsvik, Sigmund Oppfinnerskolen ved Gand videregående skole 19/2016
Lapin, Ernst Osmund Olsen Nygaard – en aktiv mann fra Sandnes 20/2017
Berntsen, Helge Posten i Sandnes 2/1999
Volden, Maj Prolog til slektstreff på Volden gård – 4. juli 2009 12/2009
Berge, Egil På Birgittaferd til Vadstena – et 50-års minne  5/2002
Seldal, Gunleif På leit etter Sindnes  3/2000
Red. Rettelser til årbok nr. 13, 14, 17, 18 og 19 20/2017
Lapin, Ernst Sagt om Sandnes og Sandnesgauker 13/2010
Lapin, Ernst Sandnes bystyre og alkoholen 14/2011
Berge, Egil Sandnes Historie- og Ættesogelag 1975-2000 3/2000
Sønsterud, Merete Sandnes Historielag 40 år, 15-årsmelding 2000-2015 19/2016
Kristensen, Åse Kristine Meling Sandnes kommunes kulturpris 2007 10/2007
Kristensen, Åse Kristine Meling Skilsmissen på Todneim 1742 18/2015
Jansen, Odd Sommerens aktiviteter 2009 12/2009
Jansen, Odd Sommerens aktiviteter 2010 13/2010
Vigesdal, Njål Sommerens aktiviteter 2011 14/2011
Kristensen, Åse Kristine Meling Sommertur 6. juni 2004 – busstur til Moi 7/2004
Kristensen, Åse Kristine Meling Sommerturen 2003 – Busstur til Sokndal 6/2003
Alsvik, Sigmund Sommerturen 2005 – Busstur til Strand 8/2005
Kristensen, Åse Kristine Meling Sommerturen 2006 – Busstur til Karmøy og Tysvær 9/2006
Kristensen, Åse Kristine Meling Sommerturen 2007 – Besøk på Hidra 10/2007
Rosenberg, Berith Sørensen Sommerturen 2008 – Bn busstur til Suldal 11/2008
Vigesdal, Njål Sommerturen 2012 – En kulturhistorisk reise i vårt eget nærområde 15/2012
Vigesdal, Njål Sommerturen 2013 – En båtreise langs kystlinjen i Sandnes 16/2013
Sønsterud, Merete Sommerturen 2014 – En busstur til Haugalandet, på tynne veier 17/2014
Sønsterud, Merete Sommerturen 2015 – Busstur til Sokndal og Egersund 18/2015
Sønsterud, Merete Sommerturen 2016 – Jæren på kryss og tvers 19/2016
Sønsterud, Merete Sommerturen 2017 – Med lått og løye på Finnøy  
Øvestad, Karl Egil Steingarden 7/2004
Simonsen, Tor M. Stoppen og stoppa-gjengen 11/2008
Seldal, Gunleif The Sloopers  3/2000
Kristensen, Åse Kristine Meling 30-årsfesten i SHÆ 9/2006
Nielsen, Tore Randulff Trollskogen på Vatne 17/2014
Wetteland, Magnor Tullebussen 9/2006
Seldal, Jan Ukjent Kiellandsbrev?  2/1999
Hall, Mari Anne Næsheim Ulovlig ølutsalg i Sandnes anno 1879 9/2006
Sægrov, Torbjørg Veibygging i 1870-årene 2/1999
     
Minneord    
Kristensen, Åse Kristine Meling Aksel Eggebø til minne 7/2004
Alsvik, Sigmund Magnor Wetteland til minne 16/2013
Wetteland, Magnor Minneord om Kristoffer Gramstad 6/2003
     
Personalhistorie    
Svendsen, Ellen Ane Kristine Hansdatter 8/2005
Wetteland, Magnor Arne Garborg og hans mor Ane Oline  3/2000
Alsvik, Sigmund Arnt Øksnevad – la oss alltid være glad i slekta vår 11/2008
Lapin, Ernst Asbjørn Kloster og Sandnes 5/2002
Kristoffersen, Astrid Schanche Audun Schanche Olsen 14/2011
Hauge, Gudmund «Ballahaugen» – mer enn bare ball 16/2013
Lapin, Ernst Bakeren mot straumen – Tønnes Larsen 12/2009
Wetteland, Magnor Bertinius Uelands fars-ætt  2/1999
Wetteland, Magnor Big Aksel 7/2004
Wasbø, Tormod Biskop Wegners soknebudskalk – et kirkelig kulturklenodium 8/2005
Seldal, Jan Brenda Ueland – Nansens siste elskerinne  8/2005
Vigesdal, Njål «Byen rikeste ærendsgutt» – om Trygve Rasmussen 12/2009
Aareskjold, Gunnleiv «Da gateskiltet til Anders Tvedts gate ble rettet» 20/2017
Alsvik, Sigmund Da mellerbåten fra Frøyland forliste på Gandsfjorden og ti omkom 10/2007
Lapin, Ernst Dag Vea – kreativ konstruktør fra Sandnes 16/2013
Sægrov, Torbjørg og Alsvik, Sigmund Det gode mennesket Johannes Dale 11/2008
Johansen, Bergliot Øie – Ein kan ikkje bare spela seg gjønå livet! Bertha og Ragnvalds historie 18/2015
Aareskjold, Gunnleiv Ein «bygdeprokurator» på Åreskjold og familien hans 16/2013
Arneson, Kolbein Ein heim i Olav Kyrres gate 16 (nå Eidsvollsgata 60) 18/2015
Eggebø, Aksel Ein Lura-pioner i Amerika 4/2001
Hetland, Rasmus Eit hundreårsminne – ein barnedåp i Høylandskyrkja vinteren 1911 14/2011
Hetland, Rasmus Eit minne omkring «Kaptein Hetland» 15/2012
Kristensen, Åse Kristine Meling Elses historie 16/2013
Lapin, Ernst Emanuel Simonsen – «Potterikongen» på Hana 13/2010
Seldal, Gunleif En Hølebu i borgerkrig 6/2003
Lea, Martin Christian En krigshistorie – En liten fortelling om mine foreldre Signe og Gunnar Lea 20/2017
Wetteland, Magnor Endre Einarson Egeland 10/2007
Aareskjold, Gunnleiv Endre Einarson Egeland og konene hans 18/2015
Alsvik, Sigmund Engelskmann på Kamgarn 8/2005
Berge, Enok Enok Berge 6/2003
Hove, Osmund Nygaard Familien på Nygård – bønder i byen 7/2004
Wasbø, Tormod Fanten og prosten – ætterøtter og avkom fra Kubbetjørn 17/2014
Simonsen, Tale Marie Farmor i Amerika – glimt av Hanna Simonsen 18/2015
Strai, Sverre Felemakeren på Bråstein 17/2014
Aareskjold, Gunnleiv Frå ordførar og lensmann til jordarbeidar – kva var det med Anders Tvedt? 19/2016
Wetteland, Magnor «1ste mai, ja eller nei!» – Viktor Nygaard 11/2008
Koksvik, Norunn Østråt Gabriel Østråt – firmaet og personen 20/2017
Berg, Jan Fredrik Gjestgiver og høker på Sandnes 15/2012
Seldal, Gunleif Hvem var Joren Ivarsdatter Seldal? 1/1998
Jakobsen, Stein Rune Hvem var Tore Sørensen og Ingeborg Pedersdtr. Fjogstad? 4/2001
Jakobsen, Stein Rune Høylandspresten Knut Wessel Brown  egenhendige beskrivelse av sitt liv – nedskrevet i Høyland kirkes kallsbok 8/2005
Monsen, Magnus Innflyttere til Sandnes for 135 år siden 9/2006
Kranzmann, Arne Walter Innvandrerfamilien Kranzmann 15/2012
Eikeland, Gerd Sandved Intervju med Tønnes Fjogstad 6/2003
Hove, Arne Johannes Haukland – Postmannen og kunstneren bak frimerker og byvåpenet 6/2003
Lapin, Ernst Jonas Hegre – driftig gründer fra Sandnes 19/2016
Skjelbred, Berent Kaptein Worsøe (etterlatt papir) 2/1999
Skard, Torild Karen Grude Koht – en foregangskvinne 16/2013
Hove, Arne Karen Thorsen – første kvinne i Sandnes bystyre 17/2014
Wetteland, Magnor Kasperbyen 13/2010
Sægrov, Torbjørg Keramikeren Nils Aa. Sivertsen 10/2007
Berg, Jan Fredrik Kirketyv og «Krone-Arbeider» 11/2008
Lapin, Ernst Knut Sæland – den siste metallstøper i Sandnes? 12/2009
Volden, Leiv Kristoffer Volden  2/1999
Kristensen, Åse Kristine Meling Kronprinsessens slektsforhold i gamle Høyland 4/2001
Wetteland, Magnor Lars Vatsendvik 1904-1997 12/2009
Lapin, Ernst Litt mer om Emanuel Simonsens konkurs 14/2011
Jakobsen, Stein Rune Litt ættegranskning i tilknytning til fogden Oluf Zachariassen  3/2000
Wetteland, Magnor Magnus Post  4/2001
Gripsrud, Johanne Skog Marit Skadsem Thorkildsen blei «Sandnes-kjendis» i musikk og kulturliv 19/2016
Vigesdal, Njål Markering av innsatsen til statsråd Aaslaug Aasland 16/2013
Alsvik, Sigmund Martin S. Østråt – høysvansens opphavsmann 7/2004
Bjerkås, Johan Brun Min historie – Ingvald Aase 20/2017
Vigesdal, Njål og Helland, Elisabeth Min morfar Lars Øglænd 14/2011
Øvestad, Karl Egil Min Oldemor 3/2000
Jakobsen, Tollak Noen spor etter Hans Nielsen Hauge i Rogaland 1798-1809 10/2007
Berge, Egil Nygård – opprinnelig et bruk under Stangeland 20/2017
Stangeland, Sigbjørn Nytt interessant funn på Sandnesmuséet! 4/2001
Skadberg, Gunnar A. Ole Bulls barnebarn vokste opp i Høyland prestegård 17/2014
Jansen, Odd Ole Nielsen 10/2007
Jakobsen, Odd. A. Ole – sjømann og dagliglivets helt 20/2017
Aareskjold, Gunnleiv Ole Tjessem og «Ole-pinnane» – og litt om Malthus AS 20/2017
Lapin, Ernst Osmund Olsen Nygaard – en aktiv mann fra Sandnes 20/2017
Vigesdal, Tonje Ost og politikk, takk – Om min tippoldefar Gunvald Rasmussen 20/2017
Hove, Arne Personen bak gatenavnet Marius Skadsem – sykkelarbeider og historiegransker 5/2002
Hove, Arne Personen bak gatenavnet Ståle Kyllingstad – kunstner og billedhugger 4/2001
Torgersen, Louis Personlig bidrag til Norges statsbaners krigshistorie 1940-1945 15/2012
Hove, Arne Ragnvald Kluge (1884-1957) 3/2000
Jakobsen, Stein Rune Ramborg Knutsdotter – hellige Birgittas barnebarn? 5/2002
Lapin, Ernst Reier Kluge – maleren som ble barnevognfabrikant 20/2017
Red. Rettelser i årbok nr. 13, 14, 17, 18 og 19 20/2017
Skjellevik, Olav og Sondresen, Sigurd Salmakarslekta frå Sondregarden 7/2004
Hove, Arne Samuel Jonassen Schanche Sandved – skipper, hagebrukseier og samfunnsbygger 5/2002
Hove, Arne Sandnes-kvinnen som var Norges statsminister 14/2011
Laland, Oddvar Sandnes-skipper stifter Felleskjøpet 3/2000
Vagle, Kjetil Sandneskunstneren Olav Ansgar Larssen 1897-1967 8/2005
Lapin, Ernst Sandnessangens far, en stridbar kar – lærer L.O. Nygaard 10/2007
Lapin, Ernst Sandnæs Sæbefabrik – et kortvarig eksperiment 20/2017
Lapin, Ernst Severin Simonsen – sjømann fra Strandgata, Sandnes 15/2012
Gripsrud, Johanne Skog Slektstreff på Bråstein 16/2013
Espedal, Sigurd Tannlege Odd Reidar Sannerud og skoletannpleien i Sandnes 17/2014
Seldal, Gunleif The Sloopers  3/2000
Berg, Jan Fredrik … til Skade paa Ære, gode Navn og Røgte 12/2009
Hove, Arne Timebuen som kom til Åse i Høyland – Ole Jonsen Skrudland 20/2017
Volden, Leiv Torkel Haabeth, husmannen som blei ordførar 4/2001
Lapin, Ernst Tre blad Tjessem 9/2006
Aareskjold, Gunnleiv Trebarnsmora som ikkje fekk gifta seg – om Rakel frå Røynli og dei to barnefedrane 17/2014
Lapin, Ernst Treskjærer Tenny Lapin (1908-1990) 14/2011
Kristensen, Åse Kristine Meling Æresmedlemmer i Sandnes Historie- og Ættesogelag utnevnt i jubileumsåret 2000 3/2000
     
Skolehistorie    
Lapin, Ernst En liten skolehistorie 6/2003
Skjellevik, Olav Frå omgangsskule til fastskule i Gann skuledistrikt 6/2003
Alsvik, Sigmund Oppfinnerskolen ved Gand videregående skole 19/2016
Red. Rettelser i årbok nr. 13, 14, 17, 18 og 19 20/2017
Lapin, Ernst og Berge, Egil Skolebygg i Sandnes 18/2015
     
Stedsnavn    
Gripsrud, Johanne Skog Bråstein – stadnamn og deira bakgrunn 14/2011
Simonsen, Stein Emanuel Hva ligger til grunn for gårdsnavnet Nordland/Norland? 15/2012
Lapin, Ernst Kjært barn har mange namn . . . Gandal, Gond eller Sandnes? 11/2008
Seldal, Jan Om navnet Håbet i Sandnes  1/1998
Lapin, Ernst Sandnes skal byen hete! 4/2001
Lauvås, Enok Stadnamn i Riska 9/2006