Videostream

Program dette halvåret

 

Mandag 13. januar kl. 19 på Vitenfabrikken  // NB dato

Gunnar Skundberg: Sjøspeideren i Sandnes. Foredrag, foto og film.

 

Mandag 3. februar kl. 19 på Vitenfabrikken
Paul Hetland: Sandnes turnforening.

 

Mandag 2. mars kl. 19 på Vitenfabrikken: ÅRSMØTE

Byantikvar Gro Persson forteller om Sandnesløftet, et nytt felles løft for å styrke byidentitet og bystolthet.

 

Torsdag 12. mars kl. 19 på Julebygda Grendahus  Julebygda historielag inviterer til åpent møte.

Tidligere skoleinspektør i Sandnes, Ingvar Vignes: Skolehistorie i bygda, fra allmennskole til ny skole. 

 

Mandag 30. mars kl. 19 på Vitenfabrikken 

Tale Simonsen, Gunni Høgemark Bij de Vaate og Even Ellingsen: Svømmemiljøet i Sandnes (SSLK).

 

Torsdag 30. april kl. 11 på Mossiges Minde

Filmvisning: 13 dager i april. Kampene i Rogaland i 1940. V/ Njål Vigesdal

10 krigsveteraner og noen som var barn i 1940 forteller om kampene ved Sandnes, Ålgård og    Gloppedalen. 

 

Søndag 10. mai – Sommertur til Forsand

Informasjon om pris, program og avreise sendes ut sammen med årsmøtepapirene. Påmelding til merete.sonsterud@gmail.com eller mobil 95 85 71 61

 

Onsdag 10. juni kl. 18 – Byvandring med utgangspunkt i det gamle Sand-neset

Frammøte på kaien utenfor det tidligere spedisjonslokalet til Schanche Olsen.

Arne Schanche-Olsen er kjentmann og guide.

Tidligere arrangement

Klikk her for mer

Medlemsmøte videoer

Diverse Videoer

Vimeography Error: a Vimeography gallery with an ID of "4" was not found.

Annet

 • Boksalg

  Målfrid og Norunn stod for årboksalget på Mega Brueland fredag 6. desember. Salget går bra både i bokhandlene og på våre stand. Det er ennå ikke for seint å sikre seg den beste julegaven også i år: årbok nummer 22 fra Sandnes Historielag. Hovedtema er kultur. Det er også flere artikler om plantes...

  Les Mer

 • Navneutvalgets arbeid får konkrete resultater

  Som kjent har Sandnes Historielag hatt et navneutvalg i virksomhet i en årrekke. Primus motor var i mange år avdøde Egil Berge. Det siste året han levde fikk han og navneutvalget i oppdrag fra Sandnes kommune å utarbeide forslag til nye navn på gater/veier som ville komme til ...

  Les Mer

 • Ordførergruppa

  Nei, dette må ikke misforstås. Historielaget har ikke noen intensjoner om å kaste seg inn i lokalpolitikken. Det har seg nemlig slik at vi er blitt forespurt av Sandnes kommune om å bistå med å få på plass en kort omtale av alle de 57 ordførerne vi har hatt i Sandnes/Høyland siden 1837. Til grunn...

  Les Mer

Klikk her for mer