Neste arrangement

    Ingen Arrangementer

Program dette halvåret

Mandag 14. januar kl. 19.00 på Vitenfabrikken (NB: merk dato)
Planteskoler, hagebruksskoler og gartnerier i Sandnes.
– Den gangen vi var størst i grønn sektor.

Mandag 4. februar kl. 19.00 på Vitenfabrikken
Slutten på teglverksindustrien i Sandnes. Med film fra Sandnes Tegl før produksjonen ble innstilt. Jakob Wiig-Hansen gir et historisk tilbakeblikk, mens siste driftsleder Alv Harry Andersen og siste daglig leder Arild Olsnes, redegjør for produksjonen og driften i sluttfasen.

Mandag 4. mars kl. 19.00 på Vitenfabrikken
Årsmøte og kåseri om jærsk humor.

Fredag 15. mars kl. 10.30 på Mossiges Minde
Njål Vigesdal: «Bilder og små historier fra Sandnes i gamle dager».

Mandag 1. april kl. 19.00 på Vitenfabrikken
Signe Nijkamp: «Min ferd gjennom psykiatrien fra 1970 til i dag».

Søndag 26. mai: Sommertur til Julebygda
Bli med på tur og bli kjent med Julebygda i fortid og nåtid. Årets sommertur er et samarbeid med Julebygda Historielag.
Detaljert program og opplysning om pris sendes ut sammen med årsmøtepapirene.
Påmelding til merete.sonsterud@gmail.com

Onsdag 12. juni: Kulturhistorisk vandring
Kulturhistorisk vandring i Sandvedparken og i hagen til Jonas Schanche
Sandved. Oppmøte kl. 18.00 på parkeringsplass v/Brueland barnehage.

Inngangspenger på mandagsmøtene på Vitenfabrikken: kr 50,-

For styret i Sandnes Historielag
Ståle Julius Olsen
Styreleder

Nb: Dersom det er fullt i auditoriet på Vitenfabrikken, vises foredragene på storskjerm i
kafeen. Mandagsmøtene streames på TVSandnes.

Tidligere arrangement

Klikk her for mer

Medlemsmøte videoer

Diverse Videoer

Annet

Klikk her for mer