Logo
Sandnes Historielag Budsjett
Regnskap 2015 
 
  RESULTATREGNSKAP 2015 % 2014 % 2015
  Inntekter:      
 
 
  Medlemskontingent         78 300 25,2         72 900 34,6              75 000
  Inntekter møter         53 034 17,1         39 455 18,7              50 000
  Inntekter sommertur og byvandring         42 940 13,8         41 250 19,6              37 700
  Inntekter jubileumsforestillingen      110 780 35,7      
  Gaver og tilskudd           6 000 1,9         11 100 5,3              10 000
  Mottatt fra Årbokprosjektet           5 586 1,8           3 417 1,6                 3 500
  Momsrefusjon og salgsinntekter         13 687 4,4         42 382 20,1              25 000
  Renteinntekter              207 0,1              191 0,1                    200
  SUM INNTEKTER      310 534 100.0      210 695 100.0       201 400
  Utgifter:      
 
 
  Kontingent til fylkeslaget m.fl         44 867 14,4         31 372 14,9              45 000
  Utgifter møter         48 008 15,5         40 385 19,2              45 000
  Utgifter sommertur og byvandring         41 290 13,3         40 500 19,2              37 700
  Utgifter jubileumsforestillingen         99 275 32,0      
  Kjøp av bøker og tidsskrifter           3 633 1,2           1 775
0,8
                4 000
  Gaver og prosjekter                        19 813 6,4         17 050 8,1              55 000
  Administrasjonskostnader         37 952 12,2         37 460 17,8              40 000
  Diverse kostnader         13 917 4,5           2 711 1,3
             14 300
  SUM KOSTNADER      308 754 99,4      171 253
81,3
      241 000
  RESULTAT           1 780      0.6         39 253         39 442   18.7        (39 600)
         

  BALANSE 2015   2014

  EIENDELER:      

  Sandnes sp.bank      206 069        190 560
  Sum eiendeler      206 069        190 560
  EGENKAPITAL OG GJELD:      
  Div. gjeld          28 929           15 200
  Egenkapital - soliditet      177 140        175 360
   Sum gjeld og egenkaptal       206 069        190 560
  Note 1: Vi har gitt kr 5 000 i oppstartgave til Julebygda Historielag. Laget har eget regnskap.

 

  Sandnes, 

Styret i Sandnes Historielag

Njål Vigesdal Styreleder        

Liv Marie A. Ravndal Nestleder        

Inger-Sigrun Slagstad Vik Sekretær        

Merete Sønsterud Kasserer        

Sverre Vagle Styremedlem        

Tor Steinar Raugstad Varamedlem        

Audun Stuland Varamedlem        


 
Revidert og funnet i orden. Sandnes,Ommund Bilstad, revisor
Sigurd Vesthovde, revisor


 Tilbake til forsiden