Møtet 6. mai svært populært:

Torhild SkardSandnes Historielags siste møte denne våren var svært populært med utrolig mange deltakere, også flere nye personer. Det var stor interessert i å høre Torild Skards fordrag om sin mormor, Karen Grude Koht, som Torild kaller en foregangskvinne fra Sandnes. Gjestene fikk en interessant orientering om slektsforhold, og ikke minst Karen Grude Kohts liv. Foredraget varte omtrent en time.            Torild Skard
Stort publikum
Her ser vi Torild Skard foran et stort antall møtedeltakere

sandnes-historielag.no