Folkerikt årsmøte 1. mars 2010

Det var et utrolig stort frammøte på årsmøtet til Sandnes historie- og ættesogelag mandag 1. mars i Mautiz Kartevolds-rommet i Sandnes bibliotek. En viktig årsak var nok at Nils Helge Amdal holdt et interessant foredrag om krigshelten Kasper Idland fra Figgjo.
Årsmøtet 1. mars 2010
Masse folk på årsmøtet. Interessant tema og godt sosialt samvær.

Etter dette årsmøte består styret av:
Odd Jansen, styreleder,
Berith Sørensen Rosenberg,
Gunnar Sinnes,
Hanne Marie Steen,
Irunn Magnusson Rue.
Varamedlemmer:
Sigurd Vesthovde og Ragna Kristiansen.

Medlemsmøtene er populære:

Medlemsmøte040110
Her står styreformann Odd Jansen og gir opplysniger til de frammøtte
Det er mange gode sider ved Sandnes historie- og ættesogelag: Årbøker, råd til kommunen om navn på gater, sommerturer, egen hjemmesidJohannes Østvolde etc. Medlemsmøtene er også populære med utrolig godt frammøte. På januarmøtet var det Johannes Østvold (på bildet til høyre) som viste lysbilder og fortalte om arbeidet med å lage dobbeltsporet for jernbanen mellom Sandnes og Stavanger. Johannes er en kjent fotograf og hadde mange interesserte bilder å vise. Og han har en utrolig stor kunnskap om temaet.

Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Odd Jansen, mobil 902 79 363
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no