Kulturpris til Sandnes historie- og ættesogelag:

Sandnes kommune har tildelt  Sandnes historie- og  ættesogelag Kulturprisen 2007. Det var kultursjefen som kom med forslaget, og begrunnelsen var slik:
"Sandnes historie- og ættesogelag har rundt 270 medlemmer, og har i mange år lagt ned et stort arbeid med sine årlige utgivelser av historiske årbøker. Medlemmene yter hvert år stor gratisinnsats for å få årboka utgitt. Arbeidet som Sandes historie- og ættesogelag utfører betyr mye for dokumentasjonen og formidlingen av Sandnes sin lokalhistorie." Arnljot Bjelland, som var leder for Utvalg for kultur og oppvekst, uttalte at "denne prisen var det ingen uenighet om." (Til venstre: utklipp fra Aftenbladet).Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Odd Jansen, mobil 902 79 363
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no