Julemøte, og diplom til æresmedlem:

Elise Ottesen JensenAsta B. Håland
Asta B. Håland med foredrag og bilder om Elise Ottesen Jensen
Årets julemøte på Diakonhjemmet Høgskole i Vågsgt. 40 mandag 5. desember var godt besøkt. Asta B. Håland holdt et interessant foredrag om den verdenskjente Elise Ottesen Jensen, som kom fra Høyland kommune og senere bodde for det meste i Sverige. Det ble også vist bilder og en kort film. Asta B. Håland sa at Sandnes bør kalle en (stor) gate opp etter Elise Ottesen Jensen.

Før foredraget fikk Åse Kristine Meling Kristensen diplom som æresmedlem, som hun ble utnevnt til tidligere i år.


 Åse, Njål og berit

Åse Kristine Meling Kristensen ble begeistret for diplomet, her med
Berit Jaatun og Njål Vigesdal som overrekkere.

Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no