Interessant møte om havnehistorien:

Havnesjef Thor Thingbø holdt mandag 3. januar 2011 et interessant foredrag om havnen i Sandnes. Møtedeltakerne fikk både en solid historisk gjennomgang og samtidig havnens framtidsutsikter. Thor Thingbø var flink å fortelle, samtidig som han viste interessante bilder på veggen. Det var et godt frammøte, som det alltid er når Ættesogelaget holder sine møter i 4. etasje i Sandnes bibliotek første mandag i måneden.
Thor Tingbø, her sammen med Johannes Østvold
                                            Her ser vi Thor Thingbø, til høyre, sammen med Johannes Østvold

Her ser vi publikum
                                                    Det er kos, både med foredrag og matservering etterpå

Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Odd Jansen, mobil 902 79 363
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no