Innholdsrikt årsmøte 2013:


Deltakerne2013
Som vi ser, er det et stort antall deltakere på årsmøtet.
Mandag 4. mars ble det holdt årsmøte for Sandnes historie- og ættesogelag i Diakonhjemmet Høgskole i Vågsgate 40.
Sakslisten bLevard Olsen-Hagenestod bl.a. av Årsmelding, Regnskap og budsjett, Forslag fra styret om navneendring fra Sandnes historie- og ættesogelag til Sandnes Historielag, Fastsettelse av årskontingent og Valg av styre, revisorer og valgnemnd.
Etter års
møtet holdt Levard Olsen-Hagen (på bildet til venstre) et foredrag om sin mor, stortingsrepresentant Gunn Vigdis Olsen-Hagen.

 

Sandnes Historielag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historielag.no