Inge Særheim skapte fullt hus med Stadnamn i Rogaland:


Inge
Særheim, her i fin form på talerstolen, er en anerkjent fagperson når det gjelder tolking av stedsnavn. Han deltar bl.a. i radioprogrammet Språkteigen, som sendes på NRK P2, når stedsnavn skal utredes. Særheim har også svart på navnespørsmål fra Slottet. I fjor høst ga Inge Særheim ut boka Stadnamn i Rogaland. Sandnes historie- og ættesogelag inviterte ham til å fortelle om boka på et medlemsmøte 7. januar 2008. Temaet må ha vært interessant for svært mange, for Mauritz Kartevold-rommet, som vi bruker, ble helt fullsatt. Foredragsholderen møtte en lydhør forsamling, og etter det timelange foredraget ble det fra salen stilt mange spørsmål. Igjen et svært vellykket møte i Ættesogelaget.Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Odd Jansen, mobil 902 79 363
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no