Hermetikkindustrien i Sandnes:

MJohn Gunnar Johnsenandag 6. oktober 2014 ble det holdt et interessant foredrag av John Gunnar Johnsen (vist på bildet til venstre), som fortalte om over 20 hermetikkfabrikker som holdt til i nåværende Sandnes kommune. Få av disse er det bygningsmessige spor etter, men det er bevart en del fotos, og ikke minst iddisar, som dokumenterer en del av deres virksomhet. Gjennom dette kåseriet håpet han å få fram mer informasjon om en næring som i Sandnes har kommet i skyggen av mange andre virksomheter.
Foredraget ble holdt på Sandnes Historielags medlemsmøte påBilde av iddis fra Gannsfjord Preserving Vitenfabrikken i Storgata 28. Det var mange gjester på møtet, og de viste stor interesse. Det er ikke utenkelig at en artikkel om hermetikkindustrien kan komme i en Sandnes Historielags årbok.
På bildet til høyre ser vi en iddis fra Gannsfjord Preserving Co. A/S, som lå i Industrigata. Og som startet i 1917 og endte i 1923.  

sandnes-historielag.no