Forfattere og artikler i 19 årbøker fra Sandnes Historielag. Tilbake til forsiden

 

Forfattere

Tittel

Årbok nr.

 

Magnor Wetteland

 

Høyland og Jæren Forbruksforening 1907 – 1997

 

Bertinius Uelands fars-ætt

 

Arne Garborg og hans mor Ane Oline

 

Magnus Post

 

Jærmøbler i hundre år

 

Minneord om Kristoffer Gramstad

 

Villa Hasselbakken

 

Big Aksel

 

Klassebilde Stangelands Fortsettelsesskole 1927-28

 

Sandnes Forbruksforening 1905 – 2005

 

Elim

 

Tullebussen

 

Endre Einarson Egeland

 

”1ste mai, ja eller nei!” – Viktor Nygaard

 

Kjellebakken

 

Lars Vatsenvik 1904 – 1997

 

Kasperbyen

 

Racin Nygaard – den siste slakterbutikken i ”Langgadå”

 

Mini-golfbanen på Sandnes


Holane

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

10

 

11

 

11

 

12

 

13

 

13

 

14


15

 

Rasmus Rasmussen

 

Hvor rant Oalsbekken og hvordan ble den utnyttet i 20- og 30-årene?

 

Stangelandsåen

 

 

1

 

2

 

Gunleif Seldal

 

 


(og Stein Rune Jakobsen)

 

Hvem var Joren Ivarsdatter Seldal?

 

Blodskam og straff i Riska

 

På leit etter Sindnes

 

The Sloopers

 

En Hølebu i borgerkrig

 

Fatal eiendomskrangel på Høle


Grensen mellom Selvik og Oltesvik

 

 

1

 

1

 

3

 

3

 

6

 

10


17


 

Erna Stava

 

 

Minner fra oppveksten på Hana

 

 

1

 

Jan Seldal

 

 

 

 

 

 

 

Budstikka for Høle

 

Om navnet Håbet i Sandnes

 

Galgehaugen på Orre

 

Ukjent Kiellandsbrev?

 

Barndomsminner fra Veden og ættetilknytning

 

Hundreårsmarkeringen om unionsoppløsningen i 1905 med minner

 

Brenda Ueland – Nansens siste elskerinne

 

Hundreårsminner fra Kroningen i Trondheim 22. juni 1906 av Kong Haakon og Dronning Maud


Grunnlovsjubileet 1814- 2014 med minner

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

8

 

8

 

917

 

Stein Rune Jakobsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(og Egil Berge)

 

 

 

 

(og Egil Berge)

 

(og Egil Berge)

 

(og Egil Berge)

 

(og Egil Berge + Even Egeland)


(og Egil Berge)

 

 

 
(og Egil Berge)


(og Egil Berge)

 

(og Egil Berge)

 

(og Egil Berge)


(og Gunleif Seldal)


(og Egil Berge)


(og Egil Berge)


(og Egil Berge)

 

Fogden Ole Zachariassen og pliktarbeidet på Hana gård

 

Synfaring Høyland kirke 1768

 

Ødegården Assem på Hana

 

Mauritz Kartevolds brev til landets fattigkommisjoner (avskrift)

 

Litt ættegranskning i tilknytning til fogden Oluf Zachariassen

 

Husmenn i Sandvika under Vatne på 1700-tallet

 

Vatne og ødegården Apalvoll

 

Hvem var Tore Sørensen og Ingeborg Pedersdtr. Fjogstad?

 

Fogdahuset på Hana 1752/1753 – gjennomgang av inventar og bygningsmessig tilstand

 

Ramborg Knutsdotter – hellige Birgittas barnebarn?

 

En begivenhetsrik dåpsmiddag på Høyland prestegård

 

Kunstskatt under Høyland kirke

 

Høylandspresten Knut Wessel Brown  egenhendige beskrivelse av sitt liv – nedskrevet i Høyland kirkes kallsbok

 

Fram og tilbake blant husmannsplasser under Nedre Austrått – på jakt etter Høylandspresten Knut Wessel Brown

Høylandspresten Bertel Jensen Worm

 

Skaret – et nytt boligområde i Sandnes

 

Vatne – en gammel sentrumsgard

 

Gramstad – en fjellgard ved fjorden

 

Vandring langs Hanaveien

 

Fjogstad – den minste garden i gamle Høyland kommune

 

Statskogs virksomhet i Sandnes

 

Myklabost – gården Statskog kjøpte og plantet til

 

Nordland – gården med gammelt klebersteinbrudd


Vagle - en av gårdene helt sør i kommunen

 

Ims – lensmannsgård og enkesete


Grensen mellom Selvik og Oltesvik


Selvik - gården med alle husmannsplassene


Fløysvik - en gård ved Storavatnet

 
Hommeland - tidligere støl under Høle

 

1

 

2

 

2

 

2

 

3

 

4

 

4

 

4

 

5

 

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

8

 

 

9

 

9

 

10

 

11

 

12

 

12

 

13

 

13

 

14


15

 

16


17


17


18


19

 

Kjell Kronfeldt

 

Glimt fra Figgjo

 

 

1

 

Aksel Eggebø

 

Den gløymde Somakyrkja

 

Ein Lura-pioner i Amerika

 

 

2

 

4

 

Torbjørg Sægrov

 

 

 

(foto: Sigmund Alsvik)

 

(foto. Sigmund Alsvik)

 

(foto: Sigmund Alsvik)

 

(foto: Sigmund Alsvik)

 

Veibygging i 1870-årene

 

Bygningsmiljø på Austvoll

 

Graveren-keramikk – et norsk industrieventyr

 

Keramikeren Nils Aa. Sivertsen

 

Det gode mennesket Johannes Dale

 

Ganns Potteri & Teglverk

 

 

2

 

2

 

9

 

10

 

11

 

13

 

Leiv Volden

 

Atter loga varden frå Vedafjellet

 

Kristoffer Volden

 

Torkel Haabeth, husmannen som blei ordførar

 

 

2

 

2

 

4

 

Helge Berntsen

 

Posten i Sandnes

 

 

2

 

Svein Tollefsen

 

Oldemors fjellferd

 

 

2

 

Berent Skjelbred

 

 

Kaptein Worsøe (etterlatt papir)

 

 

2

 

Egil Berge

 

 

 

(og Stein Rune Jakobsen)

 

 

(og Stein Rune Jakobsen)

 

(og Stein Rune Jakobsen)

 

(og Stein Rune Jakobsen)

 

(og Even Egeland og Stein Rune Jakobsen)

(og Stein Rune Jakobsen)

 

(og Stein Rune Jakobsen)

 

(og Stein Rune Jakobsen)


(og Stein Rune Jakobsen)

 

(og Stein Rune Jakobsen)


(og Stein Rune Jakobsen)


(og Ernst Lapin)


(og Stein Rune Jakobsen)


(og Stein Rune Jakobsen)

 

Sandnes Historie- og Ættesogelag 1975 – 2000

 

På Birgittaferd til Vadstena – et 50-års minne

 

Fram og tilbake blant husmannsplasser under Nedre Austrått – på jakt etter Høylandspresten Knut Wessel Brown

 

Skaret – et nytt boligområde i Sandnes

 

Vatne – en gammel sentrumsgard

 

Gramstad – en fjellgard ved fjorden

 

Vandring lans Hanaveien

 

Fjogstad – den minste garden i gamle Høyland kommune

 

Myklabost – gården Statskog kjøpte og plantet til

 

Nordland – gården med gammelt klebersteinbrudd


Vagle - en av gårdene helt sør i kommunen

 

Ims – lensmannsgård og enkesete


Selvik - gården med alle husmannsplassene


Skolebygg i Sandnes


Fløysvik - en gård ved Storavatnet


Hommeland - tidligere støl under Høle

 

3

 

5

 

8

 

 

9

 

10

 

11

 

12

 

12

 

13

 

14


15

 

16


17


18


18


19

 

Ernst Lapin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(og Odd Schmidt Thorsnæs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fortalt av Svein Eide)
(og Egil Berge)

 

Fem turbulente år for Sandnes Havne- og Transportarbeiderforening

 

Sandnes skal byen hete!

 

Da A/S Plakatreklame kom til Sandnes, eller glimt fra reklamens bedrøvelige historie

 

Asbjørn Kloster og Sandnes

 

I Sandnes får etatsjefene alt de ber om

 

En liten skolehistorie

 

Fra Sandnes stadsingeniørs arkiv

 

Sandnes brenner!

 

Tre blad Tjessem

 

Sandnessangens far, en stridbar kar – lærer L.O. Nygaard

 

Gaukungen som ble liggende i redet i 30 år

 

Sandnesbrannen og Christian Eliasson Asperholen

 

Kjært barn har mange namn . . . Gandal, Gond eller Sandnes

 

Litt om Polaris

 

Bakeren mot straumen – Tønnes Larsen

 

Sorpegata og tilgrensende herligheter

 

Knut Sæland – den siste metallstøper i Sandnes?

 

Emanuel Simonsen – ”Potterikongen” på Hana

 

Sagt om Sandnes og Sandnesgauker

 

Da jernbanen kom til Sandnes

 

Fabrikkene som kom, brant og forsvant

 

Sandnes bystyre og alkoholen

 

Litt mer om Emanuel Simonsens konkurs

 

Sandnes Mekaniske Verksted

 

Treskjærer Tenny Lapin (1908 – 1990)


Severin Simonsen - sjømann fra Strandgata, Sandnes

 

Ullendal Teglverk på Austrått – til glede og besvær

 

Dag Vea – kreativ konstruktør fra Sandnes


1814 og Gandsfjordens leirede strand


Skolebygg i Sandnes


Store fabrikkpiper i Sandnes


Jonas Hegre - driftig gründer fra Sandnes


Brødrene Fjogstad - et av de eldeste og driftigste trelastfirma i Sandnes


Første sykkel, bil og lokomotiv i Sandnes

 

 

3

 

4

 

4


 

5

 

6

 

6

 

6

 

7

 

9

 

10

 

11

 

11

 

11

 

12

 

12

 

12

 

12

 

13

 

13

 

13

 

14

 

14

 

14

 

14

 

14


15

 

16

 

16


17


18


18


19


19


19

 

Johanne Skog Gripsrud

 

Kvinner i Sandnes og Høyland stifter fredsorganisasjon i 1947

 

”Vi skiltes i fred” – unionsoppløsningen 1905 i fredsperspektiv

 

Høyland Bygdemuseum

 

Jubileum for femte gang – Sandnes 150 år i 2010

 

Jeg gikk meg ut på stien

 

Bråstein – stadnamn og deira bakgrunn

 

Slektstreff på Bråstein


Marit Skadsem Thorkildsen blei "Sandnes-kjendis" i musikk og kulturliv

 

 

3

 

9

 

11

 

12

 

12

 

14

 

16


19

 

Hans Lima

 

Figgjo AS, en oversikt over de første 60 år (1940 – 2000)

 

 

3

 

Arne Hove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(og Gro Persson)

 

Ragnvald Kluge (1884 – 1957). Kraftverksmannen, politikeren, arkitekten, kunstelskeren og kommunens ressursperson

 

Personen bak gatenavn Ståle Kyllingstad – kunstner og billedhugger

 

Matrikkelen for Sandnes 1930 (avskrift)

 

Samuel Jonassen Schanche Sandved – skipper, hagebrukseier og samfunnsbygger

 

Personen bak gatenavnet Marius Skadsem – sykkelarbeider og historiegransker

 

Johannes Haukland – Postmannen og kunstneren bak frimerker og byvåpenet

 

Hva hendte i Sandnes kommune, og når?

 

Orgelfabrikken ”Noreg” i Sandnes

 

Sandnes-kvinnen som var Norges statsminister


Karen Thorsen - første kvinne i Sandnes bystyre

 

 

3

 

 

4

 

4

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

8

 

11

 

14


17

 

Oddvar Lavold

 

Sandnes-skipper stifter Felleskjøpet

 

 

3

 

Karl Egil Øvestad

 

Min Oldemor

 

Skeiene gård

 

Steingarden

 

 

3

 

5

 

7

 

Christian Svarstad

 

Barndomshjemmet fra 30-årene

 

 

3

 

Søren M. Østrådt

 

Minner fra eldre og senere tid om gården Austrått

 

 

4

 

Herman Tengs-Pedersen

 

Sandnes sentrum for femti år siden – erindringer fra de første årene etter krigen sett med gutteøyne

 

 

4

 

Sigbjørn Stangeland

 

Nytt interessant funn på Sandnesmuséet!

 

 

4

 

Åse Kristine Meling Kristensen

 

Kronprinsessens slektsforhold i gamle Høyland

 

Den første bispevisitasen i Høyland i nyere tid. Et 75 års minne

 

Sommerturen 2003

 

Aksel Eggebø til minne

 

Sommerturen 6. juni 2004

 

30-årsfesten i SHÆ

 

Sommerturen 2006

 

Sandnes kommunes kulturpris 2007

 

Sommerturen 2007

 

Elses historie


Skilsmissen på Todneim 1742

 

 

4

 

5

 

6

 

7

 

7

 

9

 

9

 

10

 

10

 

16


18

 

Einar Christophersen

 

Sandnes sentrum

 

 

5

 

Enok Berge

(fortalt til Ernst Lapin)

 

Minner om Sandnes for 70/80 år siden

 

 

5

 

Christina Hølland

 

Kristian Hølland Møbelforretning

 

 

5

 

Knut Osaland

 

Korleis skulefana til Austrått skole vart til

 

Frå prestegardsmølle til menighetshus

 

 

5

 

14

 

Olav Skjellevik

 

(og Sigurd Sondresen)

 

Frå omgangsskule til fastskule i Gann skuledistrikt

 

Salmakarslekta frå Sondregarden

 

”Hiv det på Fjærå!”

 

 

6

 

7

 

9

Bjarne Skjørestad og Sverre Frøyland

(fortalt til Stein Rune Jakobsen)

 

Kvednå i Frøylandsbekken

 

 

6

 

Tormod Wasbø

 

 

 

Riska kirke 125 år 27. november 2002

 

Sviland kapell 90 år 2003

 

Biskop Wegners soknebudskalk – et kirkelig kulturklenodium


Fanten og prosten - ætterøtter og avkom fra Kubbetjørn

 

 

6

 

7

 

8


17

 

Olav Heggdal

 

Hasselbakken i krigsåra

 

 

6

 

Kristian Bøe

 

Sandnes Bicycle-klub

 

 

6

 

Gerd Sandved Eikeland

 

Intervju med Tønnes Fjogstad

 

 

6

 

Johannes Østvold

 

Livet på kaien

 

Livet på kaien 1945-1950

 

 

6

 

8

 

Liv Margrete Aker

 

Enok Berge

 

 

6

 

Odd Schmidt Thorsnæs

(og Ernst Lapin)

 

Sandnes brenner!

 

7

 

Sigmund Alsvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(og Morten Gjesdal)

 

Martin S. Østråt – høysvansens opphavsmann

 

Engelskmann på Kamgarn

 

Sommerturen 2005

 

Hva skjedde da Riska ble en del av Sandnes?

 

Da mellerbåten fra Frøyland forliste på Gandsfjorden og ti omkom

 

Arnt Øksnevad. – La oss alltid være glad i slekta vår

 

Alf Gjesdal – gründer med vilje av betong

 

DFU Figgjo – tekstilindustri som varte i 100 år

 

Sandnes Forbruksforening – og jeg som den siste bestyrer

 

Magnor Wetteland til minne


Rasjonering i Norge under krigen


Oppfinnerskolen ved Gand videregående skole

 

 

7

 

8

 

8

 

10

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

16


17


19

 

Sigurd Sondresen

(og Olav Skjellevik)

 

Salmakarslekta frå Sondregarden

 

 

7

 

Jakob Wiig Hanssen

 

Historien om Gann-Graveren

 

 

7

 

Noralf Romsø Meling

 

Da krigen kom til Figgjo

 

 

7

 

Lars Erik Jaatun

 

Sandnes kino i våre hjerter

 

 

7

 

Alv Marvik

 

Me minnest ein heim – ei generasjonsferd frå Ryfylke til Soma

 

 

7

 

Osmund Nygaard Hove

 

Familien på Nygård – bønder i byen

 

Glimt fra Nygård

 

 

7

 

7

 

Liv Haavaag

 

Setesdalskoften fra Sandnes Kamgarn Spinneri


Sandnes Kamgarn Spinneri, verdens beste arbeidsplass?

 

 

8


18

 

Kjetil Vagle

 

Sandneskunstneren Olav Ansgar Larssen 1897-1967

 

 

8

 

Einar B. Ronold

 

Garving i Sandnes

 

Oalsbekken

 

 

8

 

9

 

Ellen Svendsen

 

Ane Kristine Hansdatter (artikkel skrevet til en annen anledning)

 

 

8

 

Gro Persson

(og Arne Hove)

 

Hva hendte i Sandnes kommune, og når?

 

 

8


Lars Østrått

(fortalt til Stein Rune Jakobsen)

 

Hana-gutter på radioraid – og andre historier fra krigen


 

9

 

Enok Lauvås

 

Stadnamn i Riska

 

 

9

 

Magne Tunheim

 

Bygdehistorie fra Riska – fra småkverner til stormølle

 

 

9

 

Magnus Monsen

 

Innflyttere til Sandnes for 135 år siden

 

Siste kapittel

 

 

9

 

10


Kari Bøe

(fortalt til Stein Rune Jakobsen)

 

Opplevelser fra krigens dager


 

9


Sigrid, Leif Inge og Rolf Andersen

(fortalt til Stein Rune Jakobsen)

 

Gustav Andersen, radioamatøren som havnet i Dirdal og Oltedal aprildagene 1940


 

9

Mari Anne

Næsheim Hall

 

Ulovlig ølutsalg i Sandnes anno 1879

 

 

9


Gunnar Halvorsen

(fortalt til Stein Rune Jakobsen)

 

Minner fra krigsårene


 

9

Olav Eikeland

(fortalt til Stein

Rune Jakobsen)

 

Dans på Roviksfjellet

 

9

Jack Rostøl og Ingeborg Anzjøn (tegninger)

 

”Flade femøringa å farlige studa!”

 

10

 

 

Odd Jansen

 

Ole Nielsen

 

Sommerens aktiviteter

 

Sommerens aktiviteter

 

 

10

 

12

 

13

 

Tollak Jakobsen

 

Noen spor etter Hans Nielsen Hauge i Rogaland 1798 - 1809

 

10

 

Jonas Nygård, (fortalt til Reimund Gausel)

 

Fottur i Ryfylke-heiene for 75 år siden

 

10

 

Tor M. Simonsen

 

Industribedrift fra Hana til Strömstad i Sverige

 

Stoppen og stoppa-gjengen

 

 

11

 

11

 

Jan Fredrik Berg

 

Kirketyv og ”Krone-Arbeider”

 

Gjestgiveren og tolleren på Sandnes redder liv

 

Opp som en løve og ned som en skinnfell

 

… til Skade paa Ære, gode Navn og Røgte

 

… et uredeligt Huus – til Forargelse for Strandstedet


Gjestgiver og høker på Sandnes

 

 

11

 

12

 

12

 

12

 

13


15

 

Berith Sørensen Rosenberg

 

Sommerturen 2008

 

11

Even Egeland

(og Egil Berge og Stein Rune Jakobsen)

 

Vandring langs Hanaveien

 

 

12

 

Svein Eide

(foralt til Ernst Lapin)


 

Litt om Polaris


Dagligliv på Gramstad

 

12

 

Maj Volden

 

Prolog til slektstreff på Volden gård – 4. juli 2009

 

12

 

Njål Vigesdal

 

”Byen rikeste ærendsgutt” – om Trygve Rasmussen

 

Sommerens aktiviteter


Sommerturen 2012


Byvandring fra "Kjeisargadå te Chicago"

 

Markering av innsatsen til statsråd Aaslaug Aasland

 

Sommerturen 2013 – en båtreise langs kystlinjen i Sandnes

 

Byvandring fra ”Nygaardsmarkå te Bertiniushjørna”


Dusjing i bystyret - og noen andre småfortellinger

 

 

12

 

14


15


15

 

16

 

16

 

16


17

 

Morten Gjesdal

(og Sigmund Alsvik)

 

Alf Gjesdal – gründer med vilje av betong

 

12

 

Gunnleiv Aareskjold

 

Vølstadane på Austvoll

 

Ein ”bygdeprokurator” på Åreskjold og familien hans


Trebarnsmora som ikkje fekk gifta seg - om Rakel frå Røynli og dei to barnefedrane


Endre Einarson Egeland og konene hans


Frå ordførar og lensmann til jordarbeidar - kva var det med Anders Tvedt?

 

 

13

 

16


1718


19

 

Anne-Lise Romsøe Landa

 

Haralds Conditori 1934 – 1960

 

13

 

Aadne Malmin

 

Pansersperringa

 

13

 

Helga Austvoll

 

Buddegården på Austrått

 

14

 

Arne Walter Kranzmann

 

”Kryptgadå” – kor e’ den?


Innvandrerfamilien Kranzmann

 

14


15

Astrid Schanche Kristoffersen

 

Audun Schanche Olsen

 

14

 

 

Rasmus Hetland

 

Eit hundreårsminne – ein barnedåp i Høylandskyrkja vinteren 1911

 

Eit minne omkring "Kapteim Hetland"

 

14


15


Elisabeth Helland

(i samarbeid med Njål Vigesdal)

 

Min morfar Lars Øglænd

 

14


Ommund Vagle

 

Da "Jadarland" eksploderte og gikk ned

 

15


Tor Olav Følgesvold

 

Speiderbåten S/Y "Nordsjø"

 

Historien om sjøspeiderne i Sandnes

 

 

15

 

16


Stein Emanuel Simonsen

 

 

Har det vært utvinning av mineraler på Nordlandsgården

 

Hva ligger til grunn for gårdsnavnet Nordland/Norland?

 

15


15


Louis Torgersen

 

Personlig bidrag til Norges statsbaners krigshistorie 1940 - 1945

 

15

           
Torild Skard

 

Karen Grude Koht – en foregangskvinne

 

16


Gudmund Hauge

 

”Ballahaugen” – mer enn bare ball

 

16


Helge Haugen

 

Rogaland Fellessalg i Sandnes

 

16


Bjarne Hugo Hansen

 

Kornvegen

 

16


Sigurd Espedal

 

Tannlege Odd Reidar Sannerud og skoletannpleien i Sandnes

 

17


Liv Marie Andersen Ravndal

 

Byvandring med arkitekt Ole Serinus Trodahl

 

17


Berit Lytomt

 

Fortelling fra Trones


Trævarefabriken Gann og Gannsfjord Møbelfabrikk

 

17


19


Bergliot Øie Johansen

 

Torvskjæring i Somamyra


- Ein kan ikkje bare spela seg gjønå livet! Bertha og Ragnvalds historie


Folk og hus langs Smeaheiveien på Trones i min barndom


 

17


18


19


Merete Sønsterud

 

Sommerturen 2014 - en busstur til Haugalandet, på tynne veier


Sommerturen 2015 - Busstur til Sokndal og Egersund


Sandnes Historielag 40 år, 15-årsmelding 2000-2015


Sommerturen 2016 - Jæren på kryss og tvers


 

17


18


19


19


Gunnar A. Skadberg

 

Ole Bulls barnebarn vokste opp i Høyland prestegård

 

17


Tore Randulff Nielsen

 

Trollskogen på Vatne

 

17


Sverre Strai

 

Felemakeren på Bråstein

 

17


Tale Marie Simonsen

Farmor i Amerika - glimt av Hanna Simonsen


18

Per Skjørestad


Vatneleiren

Grina vennverk


18

19

Liv Marie Andersen Ravndal


Byvandring langs kommunegrensen mellom Sandnes og Høyland

18

Kolbein Arneson


Ein heim i Olav Kyrres gate 16 (nå Eidsvollsgata 60)

18

Tor Steinar Raugstad
(og Hans Petter Torvik)


- Fra sygehus til helsesenter. Historien om Sandnes sykehus

18


Hans Petter Torvik
(og Tor Steinar Raugstad)


- Fra sygehus til helsesenter. Historien om Sandnes sykehus

18


Ragnvald Monge


Bygging av egen bolig i 1957

Minner fra tiden i AS Betong


18

19


Geir Sveinsvoll


Historien bak Knoks Bildeler AS

18


Lars Chr. Sande


Ode til en fredelig by

18


Jan-Petter Stangeland


Sandnes og Omegns Travklubb

19


Jan Lier Anfinsen


Glimt fra Langgaten

19


Erik Eide


Føling på Fjerå

19


Lars-Toralf Storstrand


Bibelbutikken som går "så det suser"

19


Brit Sissel Todnem


Lund keramikk - når arvesølvet er en trønderrose i keramikk

19

 


  

 

 

      


 

Tilbake til forsiden