Fogdahuset på Hana, koselig og flott!

Fogdahuset
Fogdahuset har adressen
Skippergata 5 A, 4327 Sandnes.
Det er et velstelt hus, som egner
seg godt til selskaper og møter.
Og det er mange som nå
bestiller leiing av huset.
På venstre side av huset ligger
det mest interessante værelset,
nemlig det som kalles Tingstua.
Der har dugnadsgjengen brukt
utrolig mange timer for å
rehabilitere vegger, tak, vinduer
og golv.
               
Her ser vi Tingstua mens den
ble rehabilitert. Til venstre står
Tor Tostensen, som er en av
de viktigste i dugnadsgjengen.
Til høyre ser vi sivilarkitekt Live
Gram, som er medeier i selskapet Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Det er dette firmaet som har vært de faglige i forbindelse med utviklingen av Tingstua.
Dugnadsgjengen har, i samarbeid med fagfolk, brukt utrolig mange timer for å få Tingstua slik den skulle være.

Som bildet viser, er Tingstua nå ferdig rehabilitert. I tillegg har dugnadsgjengen fått tak i svært mange møbler, lys, tepper og malerier på veggene.
Det har selvsalgt kostet en god del å få ferdigstilt Tingstua. Men vi har fått midler av offentlige etater og private bedrifter.
Som takk for hjelp og finansiering, ble det arrangert en fest 26. oktober 2013. Det møttes 30 personer.
VedBoret
Her sitter gjestene på festen 26. oktober 2013 og spiser. Sivilarkitekt Live Gram
holder en tale og gir en god orientering om arbeidet som er utført i Tingstua.
Vi valgte å gi en formell åpning av Tingstua den dagen vi hadde festen, 26. oktober 2013. Og den som fikk tilbudet om å åpne Tingstua ved å klippe av båndet, er Kjell Nedrehagen, som nå bor i Forsand. Han bodde tidliger i Sandnes og gjorde viktige oppgaver for å få Fogdahuset rehabilitert for en tid tilbake. I en spesiell anledning kledde han seg spesielt og spilte rollen som Oluf Zachariassen.


Sandnes Historielag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no