Et nytt folkerikt og kjekt møte:

UlfRosenberg Ulf E. Rosenberg (på bildet til venstre) holdt et svært interessant og innholdsrikt foredrag om musikklivet i Sandnes, med hovedvekt på Sverre Sigurdson Musikkorps, som han har skrevet om i boka ”I takt med Sverre”. Hans foredrag varte i ca. én time. Etterpå fotalte Herman Tengs-Pedersen om ”Oftedølane”.
Etter foredragene fikk vi også musikkunderholdning av sandnesgauk-spillere, som vi ser nedenfor. Det er jo ikke mange toner i hver sandnesgauk, så derfor må det mange spillere til.

Sandnesgaukspillere

sandnes-historielag.no