"Det begynte med leir" (og så blei det meir):


Jakob Wiig Hanssen får blomster av Njål

Møtet mandag 6. februar i Vågsgt. 40. var også svært populært og godt besøkt. Jakob Wiig Hanssen holdt et interessant og velformulert foredrag om leirindustrien i Sandnes. Her får foredragsholderen (til venstre) årbok og blomster som takk av styreformann Njål Vigesdal.


Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no