Der ingen skulle tru at nokon måtte snu:

bildeOddgeir Bruaset


To av bildene Oddgeir viste oss.
Bilde2Oddgeir Bruaset som dyktig og enstående foredragsholder.
Tirsdag 24. januar 2012 arrangerte Sandnes historie- og ættesogelag og Vitenfabrikken et møte der Oddgeir Bruaset holdt foredrag på Vitenfabrikken. Temaet var Rogalands versjon av Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Vi fikk i løpet av et par timer en svært interessant beskrivelse av småbruk i Rogaland plassert nærmest utilgjengelige. På møtet ble det også solgt bøker med samme temaet om Rogaland.
Det var solgt inngangsbilletter på forhånd, men det kom likevel mange interesserte møtedeltakere uten billetter. Det var dessverre ikke plass til alle. Det var derfor ingen som skulle tru at potensielle møtedeltakere måtte snu.


Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no