Data fra Arkivverket:

Arkivverket
Hvis du klikker deg inn på denne websiden til Arkivverket, kan du  finne opplysninger fra følgende kilder:
Kirkebøker, Tingslysningsmateriale, Manntallene 1664 - 1666, Manntallet 1701, Matrikkelen 1838.
Disse kildene finner du i venstre spalte på siden.

Da er det bare å krysse av på det fylket du ønsker og sette inn navn og eventuelt flere opplysninger på personer du søker.

Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, telefoner 51 66 58 37 / 480 34 031
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no