Åse Kristine er blitt æresmedlem:

Her er et bilde fra julemøtet mandag 5. desember 2011
da Åse Kristine fikk utdelt diplom som æresmedlem:

Berit Jaatun, Åse Kristine Meling Kristensen og Njål Vigesdal
Åse Kristine Meling Kristensen ble begeistret for diplomet, her med
Berit Jaatun og Njål Vigesdal som overrekkere.
Åse fikk blomster og mugge som gave
Her åpner Åse Kristine en pakke med blomster hun
fikk sammen med en keramikkmugge som
Stein Emanuel Simonsen hadde produsert. Dette
skjedde da Åse Kristine gikk av som styreformann
på årsmøtet i 2009.


Styret i Sandnes historie- og ættesogelag har vedtatt å gi Åse Kristine Meling Kristensen æresmedlemskap. Begrunn
elsen er selvsagt alt det arbeidet hun har gjort for laget i over 20 år.

Hun kom med i styret i 1989 som nestformann. Og fra 1991 til 2009, altså i 18 år, var hun styreformann. I løpet av  hennes periode har laget hatt en utrolig utvikling. Da hun begynte som styreformann, var antall medlemmer lite. I hennes periode økte medlemsantallet til nesten 300. Og det er blitt gitt ut 11 årbøker mens hun var formann. Det er også opprettet egne hjemmesider på internett. I 2007 fikk Ættesogelaget kulturpris av Sandnes kommune.

Da Åse begynte som formann, var det ikke mange som møtte på medlemsmøtene, som hele tiden er blitt holdt i nær tilknytning til Sandnes bibliotek.
Medlemsmøtene arrangeres den første mandagen i måneden i fjerde etasje i Sandnes bibliotek, og Åse tok på seg arbeidet med å lage smørbrød. Det har vært interessante foredrag, samtidig med et godt sosialt samvær og servering av smørbrød og kaffe.

Åse Krisine Her er et fint bilde av Åse Kristine

Svært populære har også de årlige sommerturene vært, der vi har kjørt me
d buss til forskjellige steder i fylket.

Åse har også vært lærer på kurs i ættegransking, som hun har holdt på med i en 20-års periode. Kursene har funnet sted i hele jærregionen, helt ned til Ogna.

- Hva følte du da ble æresmedlem? spør vi.

Åse visste ikke hva hun skulle svare på det spørsmålet. Hun trivdes godt å være med i styret i Ættesogelaget og følte hun fikk god støtte av mange samarbeidspartnere. Men det var selvsagt også en del stridigheter om Ættesogelagets måte å drive på.

Åse Kristine kom i sin tid fra Stavanger. Da var det en fin måte å skaffe seg vennskap og kjennskap med folk i Sandnes gjennom Ættesogelaget.  Og selv har hun alltid vært svært interessert i ættegransking. Hun har gjort et stort arbeid med gransking av sin egen slekt og slekten til ektemannen Harald Kristensen.

Arbeidet med lokalhistorie og ættegransking har ikke tatt slutt etter at  hun gikk av som formann. Åse hjelper fortsatt Ættesogelaget med innkjøp av faglitteratur. Og Åse er fortsatt med i styret i Rogaland Historie- og Ættesogelag, og hun er samtidig med i redaksjonen i bladet Sydvesten, som RHÆ gir ut.

Det er ingen tvil om at Åse Kristine Meling Kristensen har gjort en stor innsats for Sandnes historie- og ættesogelag og derfor i høyeste grad fortjener å bli æresmedlem.


Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Odd Jansen, mobil 902 79 363
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no