Årsmøtet gikk sin gode gang 3. mars:

Arsmotet2014
 Det var et utrolig stort antall besøkende på årsmøtet
  Sakslista bestod av
!. Valg av møteleder, referent og protokoll-undertegnere.
2. Innkalling og årsmelding.

Historisk film
3. Regnskap og budsjett.
4. Forslag fra medlemmene (det var ingen forslag).
5. Fastsettelse av kontingent.
6. Valg av styre, revisor etc.
7. Valg av 5 delegater til årsmøtet for Rogaland Historielag.

Alle forslagene som skulle behandles, ble vedtatt med klapping.
Og det var en god stemning blant deltakerne. Sakslista på årsmøtet ble derfor raskt gjennomført.
Etter årsmøtesakene ble noen svært interessante lokalhistoriske filmer vist. Også dette imponerte deltakerne.
Her vises en film fra et verksted   Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Odd Jansen, mobil 902 79 363
E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no