Årsmøtet gikk sin gang

Engasjert publikum
Et stort og engasjert publikum på årsmøtet 2012

Årsmøtet 2012 ble gjennomført på tradisjonell måte. Styreformann Njål Vigesdal ble valgt til møteleder og Gunnar Sinnes til referent. Styrets årsmelding og regnskap for 2011, samt budsjett for 2012, ble enstemmig vedtatt. Revidete vedtekter ble også godtatt. Årskontingent for 2013 ble økt fra kr 175,- til kr 200,-. Ifølge forslag fra valgnemnda ble tre nye styremedlemmer valgt, én var varamedlem, og de to andre har vært styremedlemmer tidligere.
Se mer om styret her, om regnskapet her og årsmeldingen her.
På årsmøtet ble det vist to filmer, om Sandnes i trettiårene og Maudals-film fra 1930.
Hanne Marie Steen, Gunnar Sinnes og Irunn Magnusson Rue gikk av ut styret
Hanne Marie Steen, fra venstre, Gunnar Sinnes og Irunn Magnusson Rue var tidligere med i styret, men valgte å gå ut.


Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no