Årsmøte 7. mars 2011:

Gammel og ny styreformann: Odd Jansen og Njål Vigesdal
Odd Jansen (til venstre) og Njål Vigesdal

Den første del av møtet 7. mars var et vanlig årsmøte, der styrets årsmelding og regnskap for 2010 ble presentert og enstemmig godkjent. Det ble også valgt ny styreformann, Njål Vigesdal, og nytt styremedlem, Berit Jaatun. De som gikk ut av styret, var Odd Jansen, tidligere styreformann, og Berith S. Rosenberg. De fikk begge blomster og takk for sin innsats.Odd Jansen takk Bjørn M. Stangeland

Etter årsmøtet holdt Bjørn M. Stangeland et grundig og meget interessant foredrag om ferdighus- industrien i et historisk perspektiv, og ikke minst om Bloch Watne-konsernets utvikling fram til 1990. Samtidig hadde Bjørn M. Stangeland mange gode bilder, som ble vist på filmlerretet.


 
På bildet til høyre blir Bjørn M. Stangeland takket av Odd Jansen, og får vår siste årbok som belønning for foredraget.

 

Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no