Årbøkene

Årbok
Innhold Årbok nr. 18:
Ernst Lapin og Egil Berge: Skolebygg i Sandnes.  
Tale Marie Simonsen: Farmor i Amerika - glimt av Hanna Simonsen.
Gunnleiv Aareskjold: Endre Einarson Egeland og konene hans.
Per S. Skjørestad: Vatneleiren.
Liv Marie Andersen Ravndal: Byvandring langs kommunegrensen mellom Sandnes og Høyland.
Liv Haavaag: Sandnes Kamgarn Spinneri, verdens beste arbeidsplass?
Åse Kristine Meling Kristensen: Skilsmissen på Todneim 1742.
Kolbein Arneson: Ein heim i Olav Kyrres gate 16 (nå Eidsvollsgata 60).
Bergliot Øie Johansen: -Ein kan ikkje bare spela seg gjønå livet! Bertha og Ragnvalds historie.
Tor Steinar Raugstad og Hans Petter Torvik: -Fra sygehus til helsesenter. Historien om Sandnes sykehus.
Ragnvald Monge: Bygging av egen bolig i 1957.
Geir Sveinsvoll: Historien bak Knoks Bildeler AS.
Lars Chr. Sande: Ode til en fredelig by.
Ernst Lapin: Store fabrikkpiper i Sandnes.
Merete Sønsterud: Sommerturen 2015 - Busstur til Sokndal og Egersund.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Fløysvik - en gård ved Storavatnet.
Årsmelding 2014 for Sandnes Historielag.
Forside
Innhold Årbok nr. 17:
Sigurd Espedal: Tannlege Odd Reidar Sannerud og skoletannpleien i Sandnes.
Ernst Lapin: 1814 og Gandsfjordens leirede strand.
Tormod Wasbø:Fanten og prosten - ætterøtter og avkom fra Kubbetjørn.
Gunnleiv Aareskjold: Trebarnsmora som ikkje fekk gifta seg - om Rakel frå Røynli og dei to barnefedrane.
Liv Marie Andersen Ravndal: Byvandring med arkitekt Ole Serinius Trodahl.
Berit Lytomt: Fortelling fra Trones.
Sigmund Alsvik: Rasjonering i Norge under krigen.
Arne Hove: Karen Thorsen - første kvinne i Sandnes bystyre.
Bergliot Øie Johansen: Torvskjæring i Somamyra.
Stein Rune Jakobsen og Gunleif Seldal: Grensen mellom Selvik og Oltesvik.
Jan Seldal: Grunnlovsjubileet 1814-2014 med minner.
Merete Sønsterud: Sommerturen 2014 - en busstur til Haugalandet, på tynne veier.
Gunnar A. Skadberg: Ole Bulls barnebarn vokste opp i Høyland prestegård.
Tore Randulff Nielsen: Trollskogen på Vatne.
Sverre Strai: Felemakeren på Bråstein.
Njål Vigesdal: Dusjing i bystyret - og noen andre småfortellinger.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Selvik - gården med alle husmannsplassene.
Bildegalleri.
Årsmelding 2013 for Sandnes Historielag.
Årbok nr 16
Innhold Årbok nr. 16:
Sigmund Alsvik: Magnor Wetteland til minne.
Torild Skard: Karen Grude Koht - en foregangs- kvinne.
Tor Olav Følgesvold: Historien om sjøspeiderne i Sandnes.
Njål Vigesdal: Markeringer av innsatsen til statsråd Aaslaug Aasland.
Gunnleiv Aareskjold: Ein "bygdeprokurator" på Åreskjold og familien hans.
Gudmund Hauge: "Ballahaugen" - mer enn bare ball.
Njål Vigesdal: Sommerturen 2013 - en båtreise langs kystlinjen i Sandnes.
Ernst Lapin: Ullendal Teglverk på Austrått - til glede og besvær.
Njål Vigesdal: Byvandring fra "Nygaardsmarkå te Bertiniushjørna".
Helge Hauge: Rogaland Fellessalg i Sandnes.
Bjarne Hugo Hansen: Kornvegen.
Ernst Lapin: Dag Vea - kreativ konstruktør fra Sandnes.
Åse Kristine Meling Kristensen: Elses historie.
Johanne Skog Gripsrud: Slektstreff på Bråstein.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Ims - lensmannsgård og enkesete.
Bildegalleri.
Årsmelding 2012 for Sandnes Historielag.
Årbok 15
Innhold Årbok nr. 15:
Ommund Vagle: Da "Jadarland" eksploderte og gikk under.
Rasmus Hetland: Eit minne omkring "Kaptein Hetland".
Arne Walter Kranzmann: Innvandrerfamilien Kranzmann.
Njål Vigesdal: Sommerturen 2012.
Tor Olav Følgesvold: Speiderbåten S/Y "Nordsjø".
Ernst Lapin: Severin Simonsen - sjømann fra Strandgata, Sandnes.
Magnor Wetteland: Holane.
Njål Vigesdal: Byvandring fra "Kjeisargadå te Chicago".
Jan Fredrik Berg: Gjestgiver og høker på Sandnes.
Stein Emanuel Simonsen: Har det vært utvinning av mineraler på Nordlandsgården siden folkevandringstid?
Louis Torgersen: Personlig bidrag til Norges statsbaners krigshistorie 1940 - 1945.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Vagle - en av gårdene helt sør i kommunen.
Stein Emanuel Simonsen: Hva ligger til grunn for gårdsnavnet Nordland/Norland?

Årsmelding og regnskap 2011 for Sandnes historie- og ættesogelag.
Årbok nr. 14
Innhold Årbok nr. 14:
Helga Austvoll: Buddegården på Austrått.
Arne Walter Kranzmann: "Kryptgadå" - kor henne e' den?
Ernst Lapin: Fabrikkene som kom, brant og forsvant.
Astrid Schanche Kristoffersen: Audun Schanche Olsen.
Johanne Skog Gripsrud: Bråstein - stadnamn og deira bakgrunn.
Ernst Lapin: Sandnes bystyre og alkoholen.
Njål Vigesdal: Sommerens aktiviteter.
Rasmus Hetland: Eit hundreårsminne - ein barnedåp i Høylandkyrkja vinteren 1911.
Elisabeth Helland i samarbeid med Njål Vigesdal: Min morfar Lars Øglænd.
Ernst Lapin: Litt mer om Emanuel Simonsens konkurs.
Knut Osaland: Frå prestegardsmølle til menighetshus.
Magnor Wetteland: Mini-golfbanen på Sandnes.
Sigmund Alsvik: Sandnes Forbruksforening - og jeg som den siste bestyrer.
Ernst Lapin: Sandnes Mekaniske Verksted.
Arne Hove: Sandnes-kvinnen som var Norges statsminister.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Nordland - gården med gammelt klebersteinbrudd.
Ernst Lapin: Treskjærer Tenny Lapin (1908 - 1990).
Bildegalleri.
Årsmelding og regnskap 2010 for Sandnes historie- og ættesogelag.
Årbok nr. 13. 2010
Innhold Årbok nr. 13:
Gunnleiv Aareskjold: Vølstadane på Austvoll
Sigmund Alsvik: DFU Figgjo - tekstilindustri som varte
i 100 år.
Ernst Lapin: Emanuel Simonsen - "Potterikongen" på Hana.
Odd Jansen: Sommerens aktiviteter.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Myklabost - gården Statskog kjøpte og plantet til.
Magnor Wetteland: Kasperbyen.
Ernst Lapin: Sagt om Sandnes og Sandnesgauker.
Anne-Lise Romsøe Landa: Haralds Conditori 1934 - 1960.
Aadne Malmin: Pansersperringa.
Magnor Wetteland: Racin Nygaard - den siste slakterbutikken i "Langgadå".
Stein Rune Jakobsen: Statskogs virksomhet i Sandnes.
Ernst Lapin: Da jernbanen kom til Sandnes.
Jan Fredrik Berg: ... et uredeligt Huus - til Forargelse for Strandstedet.
Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik (foto): Ganns Potteri & Teglverk.
Bildegalleri.
Årsmelding og regnskap 2009 for Sandnes historie- og ættesogelag.

Forside til årbok nr. 12
Innhold Årbok nr. 12:
Egil Berge, Even Egeland og Stein Rune Jakobsen:
Vandring langs Hanaveien.
Jan Fredrik Berg: Gjestgiveren og tolleren på Sandnes redder liv.
Fortalt av Svein Eide, tilrettelagt av Ernst Lapin:
Litt om Polaris.
Maj Volden: Prolog til slektstreff på Volden gård - 4 juli 2009.
Njål Vigesdal: "Byens rikeste ærendsgutt" - om Trygve Rasmussen.
Jan Fredrik Berg: Opp som en løve og ned som en skinnfell.
Ernst Lapin: Bakeren mot straumen - Tønnes Larsen.
Morten Gjesdal og Sigmund Alsvik: Alf Gjesdal - gründer med vilje av betong.
Johanne Skog Gripsrud: Jubileum for femte gang - Sandnes 150 år i 2010.
Ernst Lapin: Sorpegata og tilgrensende herligheter.
Odd Jansen: Sommerens aktiviteter.
Magnor Wetteland: Lars Vatsenvik 1904 - 1997.
Jan Fredrik Berg: ... til Skade paa Ære, gode Navn og Røgte.
Johanne Skog Gripsrud: Jeg gikk meg ut på stien.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Fjogstad - den minste garden i gamle Høyland kommune.
Ernst Lapin: Knut Sæland - den siste metallstøper i Sandnes?
Årsmelding 2008 for Sandnes historie- og ættesogelag.
Årbok nr. 11, 2008 Innhold Årbok nr. 11:
Ernst Lapin: Gaukungen som ble liggende i redet i 30 år.
Magnor Wetteland: "1ste mai, ja eller nei!" - Viktor Nygaard.
Tor M. Simonsen: Industribedrift fra Hana til Strømstad i Sverige.
Sigmund Alsvik: Arnt Øksnevad - la oss alltid være glad i slekta vår.
Johanne Skog Gripsrud: Høyland Bygdemuseum.
Ernst Lapin: Sandnesbrannen og Christian Eliasson Asperholen.
Magnor Wetteland: Kjellebakken.
Ernst Lapin: Kjært barn har mange namn . . . Gandal, Gond eller Sandnes?
Tor M. Simonsen: Stoppen og stoppa-gjengen.
Jan Fredrik Berg: Kirketyv og "Krone-Arbeider".
Arne Hove: Orgenfabrikken "Noreg" i Sandnes.
Berith Sørensen Rosenberg: Sommerturen 2008.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Gramstad - en fjellgard ved fjorden.
Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik (foto): Det gode mennesket Johannes Dale.
Årsmelding 2007 for Sandnes historie- og ættesogelag.


Innhold Årbok nr. 10:
Sigmund Alsvik: Hva skjedde da Riska ble en del av Sandnes?
Jack Rostøl og Ingeborg Anzjøn (tegninger): "Flade femøringa å farlige studa!".
Gunleif Seldal: Fatal eiendomskrangel på Høle.
Magnus Monsen: Siste kapittel.
Odd Jansen: Ole Nielsen
Tollak Jakobsen: Noen spor etter Hans Nielsen Hauge i Rogaland 1798 - 1809.
Sigmund Alsvik: Da mellerbåten fra Frøyland forliste på Gandsfjorden og ti mennesker omkom.
Åse Kristine Meling Kristensen: Sandnes kommunes kulturpris 2007.
Jonas Nygård, fortalt til Reimund Gausel: Fottur i Ryfylke-heiene for 75 år siden.
Magnor Wetteland: Endre Einarson Egeland.
Åse Kristine Meling Kristensen: Sommerturen 2007.
Ernst Lapin: Sandnessangens far, en stridbar kar - lærer L.O. Nygaard.
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen: Vatne - en gammel sentrumsgard.
Torbjørg Sægrov: Keramikeren Nils Aa. Sivertsen.
Årsmelding 2006 for Sandnes historie- og ættesogelag.

Innhold Årbok nr. 9:
Lars Østrått: Hana-gutter på radioraid - og andre historier fra krigen.
Enok Lauvås: Stadnamn i Riska.
Åse Kristine Meling Kristensen: 30-årsfesten i SHÆ.
Magne Tunheim: Bygdehistorie fra Riska - fra småkverner til stormølle.
Magnor Wetteland: Tullebussen.

Magnus Monsen: Innflyttere til Sandnes for 135 år siden.
Olav Skjellevik: "Hiv det på Fjærå!".
Kari Bøe: Opplevelser fra krigens dager.
Sigrid, Leif Inge og Rolf Andersen: Gustav Andersen,  radioamatøren  som havnet i Dirdal og Oltedal aprildagene 1940.
Mari Anne Næsheim Hall: Ulovlig ølutsalg i Sandnes anno 1879.
Gunnar Halvorsen: Minner fra krigsårene.
Olav Eikeland: Dans på Roviksfjellet.
Johanne Skog Gripsrud: "Vi skiltes i fred" - unionsoppløsningen 1905 i fredsperspektiv.
Einar Ronold: Oalsbekken.
Jan Seldal: Hundreårsminner fra Kroningen i Trondheim 22. juni 1906.
Stein Rune Jakobsen: Høylandspresten Bertel Jensen Worm.
Ernst Lapin
: Tre blad Tjessem.                                                               
Torbjørg Sægrov
: Graveren-keramikk - et norsk industrieventyr.
Åse Kristine Meling Kristensen: Sommerturen 2006. 
Egil Berge og Stein Rune Jakobsen
: Skaret - et nytt boligområde i Sandnes.
Billedgalleri.

Innhold Årbok nr. 8:
Jan Seldal: Hundreårsmarkeringen om unionsoppløsningen i 1905.
Liv Haavaag: Setesdalskoften fra Sandnes Kamgarn Spinneri.
Tormod Wasbø: Biskop Wegners soknebudskalk - et kirkelig kulturklenodium.
Kjetil Vagle: Sandneskunstneren Olav Ansgar Larssen 1897 - 1967.
Johannes Østvold: Livet på kaien 1945-1950.
Magnor Wetteland: Sandnes Forbruksforening 1905 - 2005.
Stein Rune Jakobsen: Høylandspresten Knut Wessel Browns egenhendige beskrivelse av sitt liv.
Sigmund Alsvik: Engelskmann på Kamgarn
Einar B. Ronold: Garving i Sandnes.
Ellen Svendsen: Ane Kristine Hansdatter.
Magnor Wetteland: Elim.
Sigmund Alsvik: Sommerturen 2005.
Stein Rune Jakobsen og Egil Berge: Fram og tilbake blant husmannsplasser under Nedre Austrått.
Arne Hove og Gro Persson: Hva hendte i Sandnes kommune, og når?

Jan Seldal: Brenda Ueland - Nansens siste elskerinng.

Innhold Årbok nr. 7:
Åse Kristine Meling Kristensen: Aksel Eggebø til minne.
Ernst Lapin og Odd Smith Torsnæs: Sandnes brenner!
Sigmund Alsvik: Martin S. Østråt - høysvansens opphavsmann.
Sigurd Sondresen og Olav Skjellevik: Salmakarslekta frå Sondregarden.
Tormod Wasbø: Sviland kapell 90 år 2003.
Jakob Wiig Hanssen: Historien om Gann-Graveren.
Noralf Romsø Meling: Da krigen kom til Figgjo.
Lars Erik Jaatun: Sandnes kino i våre hjerter.
Alv Marvik: Me minnest ein heim - ei generasjonsferd frå Ryfylke til Soma.
Magnor Wetteland: Big Aksel.
Osmund Nygaard Hove: Familien på Nygård - bønder i byen.
Osmund Nygaard Hove: Glimt fra Nygård.
Karl Egil Øvestad: Steingarden.
Åse Kristine Meling Kristensen: Sommertur 6. juni 2004.
Stein Rune Jakobsen: Kunstskatt under Høyland kirke.
Magnor Wetteland: Klassebilde Stangeland Forsettelsesskole 1927-28.


Innhold Årbok nr. 6:
Magnor Wetteland: Minneord om Kristoffer Gramstad.
Olav Skjellevik: Frå omgangsskule til fastskule i Gann skuledistrikt.
Bjarne Skjørestad og Sverre Frøyland: Kvednå i Frøylandsbekken.
Magnor Wetteland: Villa Hasselbakken.
Ernst Lapin: I Sandnes får etatsjefene alt de ber om.
Gunleif Seldal: En Hølebu i borgerkrig.
Tormod Wasbø: Riska kirke 125 år 27. november 2002.
Ernst Lapin: En liten skolehistorie.
Olav Heggdal: Hasselbakken i krigsåra.
Kristian Bøe: Sandnes Bicycle-klub.
Gerd Sandved Eikeland: Intervju med Tønnes Fjogstad.
Arne Hove: Johannes Haukland -  kunstneren bak frimerker og byvåpenet.
Johannes Østvold: Livet på kaien.
Ernst Lapin: Fra Sandnes stadsingeniørs arkiv.
Liv Margrete Aker: Enok Berge.
Stein Rune Jakobsen: En begivenhetsrik dåpsmiddag på Høyland Prestegård.
Åse Kristine Meling Kristensen: Sommerturen 2003

Innhold Årbok nr. 5:
Arne Hove: Samuel Jonassen Schanche Sandved - skipper, hagebrukseier og samfunnsbygger.
Magnor Wetteland: Jærmøbler i hundre år.
Ernst Lapin: Asbjørn Kloster og Sandnes.
Åse Kristine Meling Kristensen: Den første bispevisitasen i Høyland menighet i nyere tid. Et 75-års minne.
Stein Rune Jakobsen: Fogdahuset på Hana 1752/1753 - gjennomgang av inventar og bygningsmessig tilstand.
Arne Hove: Personen bak gatenavnet Marius Skadsem.
Einar Christophersen: Sandnes sentrum.
Karl Egil Øvestgad: Skeiene gård.
Enok Berge: Minner om Sandnes for 70/80 år siden.
Egil Berge: På Birgittaferd til Vadstena - et 50-års minne.
Stein Rune Jakobsen: Ramborg Knutsdotter - hellige Birgittas barnebarn?
Christina Hølland: Kristian Hølland Møbelforretning.
Knut Osaland: Korleis skulefana til Austrått skole vart til.Innhold Årbok nr. 4:
Aksel Eggebø: Ein Lura-pioner i Amerika.
Søren M. Østrådt: Minner fra eldre og senere tid om gården Austrått.
Herman Tengs-Pedersen: Sandnes sentrum for femti år siden - erindringer fra de første årene etter krigen sett med gutteøyne.
Ernst Lapin: Sandnes skal byen hete!
Stein Rune Jakobsen: Husmenn i Sandvika under Vatne på 1700-tallet.
Leiv Volden: Torkel Haabeth, husmannen som blei ordførar.
Stein Rune Jakobsen: Vatne og ødegården Apalvoll.
Sigbjørn Stangeland: Nytt interessant funn på Sandnesmuséet!
Ernst Lapin: Da A/S Plakatreklame kom til Sandnes.
Åse Kristine Kristensen: Kronprinsessens slektsforhold i gamle Høyland.
Arne Hove: Personen bak gatenavnet Ståle Kyllingstad.
Magnor Wetteland: Magnus Post.
Stein Rune Jakobsen: Hvem var Tore Sørensen og Ingeborg Pedersdtr. Fjogstad?
Matrikkel fra Sandnes 1030
.

Innhold Årbok nr. 3:
Egil Berge: Sandnes Historie- og Ættesogelag 1975 - 2000.
Ernst Lapin: Fem turbulente år for Sandnes Havne- og Transportarb.forening.
Johanne Skog Gripsrud: Kvinner i Sandnes og Høyland stifter fredsorganisasjon i 1947.

Hans Lima
: Figgjo AS, en oversikt over de første 60 år (1940 - 2000).
Arne Hove: Ragnvald Kluge (1884 - 1957).
Gunleif Seldal: På leit etter Sandnes.
Oddvar Lavold: Sandnes-skipper stiftet Felleskjøpet.
Karl Øvestad: Min Oldemor.
Magnor Wetteland: Arne Garborg og hans mor Ane Oline.
Jan Seldal: Barndomsminner fra Veden og ættetilknytning.
Gunleif Seldal: The Sloopers.
Christian Svarstad: Barndomshjemmet fra 30-årene.
Stein Rune Jokobsen: Litt ættegransking i tilknytning til Oluf Zachariassen.
En gammel grensestein i Koldalsbakken.


Innhold Årbok nr. 2:
Aksel Eggebø: Den gløymde Somakyrkja.
Torbjørg Sægrov: Veibygging i 1870-årene.
Jan Seldal: Galgehaugen på Orre.
Magnor Wetteland: Bertinius Uelands fars-ætt.
Jan Seldal: Ukjent Kiellandsbrev?
Stein Rune Jakobsen: Synfaring i Høyland kirke i 1768.
Leiv Volden: Atter loga varden frå Vedafjellet.
Stein Rune Jakobsen: Ødegården Assem på Hana.
Helge Berntsen: Posten i Sandnes.
Rasmus Rasmussen: Stangelandsåen.
Torbjørg Sægrov: Bygningsmiljø på Austvoll.
Svein Tollefsen: Oldemors fjellferd.
Leiv Volden: Kristoffer Volden.
Berent Skjelbred: Kaptein Worsøe.
Stein Rune Jokobsen: Mauritz Kartevolds brev til landets fattigkommisjoner.


Innhold Årbok nr. 1:
Magnor Wetteland: Høyland og Jæren Forbruksforening 1907 - 1997.
Rasmus Rasmussen: Hvor rant Oalsbekken og hvordan ble den utnyttet i 20- og 30-årene?
Gunleif Seldal: Hvem var Joren Ivarsdatter Seldal?
Erna Stava: Minner fra oppveksten på Hana.
Jan Seldal: Budstikka for Høle.
Henrik Bråstein (til norsk ved Johanne Skog Gripsrud): Barndomminner fra 1920-åra.
Stein Rune Jakobsen: Fogden Ole Zachariassen og pliktarbeidet på Hana gård.
Kjell Kronfeldt: Glimt fra Figgjo.
Gunleif Seldal: Blodskam og straff i Riska.
Jan Seldal: Om navnet Håbet i Sandnes.Sandnes historie- og ættesogelag, Postboks 262, 4303 Sandnes. Formann Njål Vigesdal, mobil 480 34 031
Redaktør: Sigmund Alsvik. E-post: sigmund.alsvik@sandnes-historie-og-aettesogelag.no